CULTURĂ

 

REABILITĂRI CLĂDIRI – lucrări executate de SC DPPJ SRL în perioada 2008-2012

- Cămine culturale - s-au realizat lucrări de reabilitare pentru 45 cămine culturale din UAT-urile Băneasa (Negureni), Hârşova (Vadu Oii), Negru Vodă (cămin şi club pensionari), Agigea, Albeşti (Vârtop), Chirnogeni (Credinţa), Ciobanu, Cobadin (Negreşti şi Viişoara), Comana (Tătaru), Corbu, Crucea (Gălbiori, Siriu şi Stupina), Cuza Vodă, Dumbrăveni (Furnica), Gârliciu, Ghindăreşti, Grădina, Independenţa (Independenţa, Olteni, Tufani şi Movila Verde), Ion Corvin (Rariştea), Limanu, Lipniţa (Canlia), Mereni, M.Kogăliceanu (Piatra), N.Bălcescu (Dorobanţu), Oltina, Ostrov (Almalău, Gârliţa, Pantelimon (Nistoreşti), Pecineaga (Vânători), Peştera (Ivrinezu Mare, Ivrinezu Mic, Izvoru Mare), Rasova, Saligny, Saraiu (Dulgheru), Seimeni (Seimeni, Seimenii Mici), Siliştea, Topraisar (Moviliţa) - lucrări în valoare de 29.063.702 lei

- în 2012 s-a aprobat prin hotărâri de CJ preluarea în administrarea CJ a unor imobile-terenuri din domeniul public al comunelor şi trecerea acestora în gestiunea SC DPPJ SRL, în vederea construirii a 2 obiective de investiţii - cămine culturale în localităţile Amzacea şi Ştefan cel Mare (Saligny)

- Teatre s-au realizat lucrări de reabilitare pentru Teatrul de vară Soveja, în valoare de 1.304.340 lei.

 

PAVILION EXPOZIŢIONAL CONSTANŢA - obiectiv de interes pentru turiştii sosiţi în Mamaia, deoarece găzduieşte târguri interne, conferinţe naţionale şi internaţionale, expoziţii de produse industriale şi spectacole.

Pentru realizarea acestui obiectiv CJC a contractat un împrumut pe 20 ani în valoare de 8.600.000€.

  

Obiectiv în suprafaţa totală este de peste 7.600mp (distribuită în trei corpuri distincte) – prevăzut cu o sală de expoziţie (peste 4.800mp), o sală de conferinţe de 300 de locuri şi spatii destinate diverselor servicii.

După finalizarea obiectivului, aceasta a fost dotat cu mobilier şi instalaţii specifice şi s-au mai desfăşurat următoarele lucrări:

- Instalaţie de utilizare a gazelor naturale (lucrare finalizată în 2008 în valoare de 49.783 lei)

- Amenajare peisagistică a spaţiilor verzi, amenajarea interioară şi sistem de irigaţii automat cu comandă computerizată şi senzor de ploaie şi umiditate - suprafaţa totală a lucrărilor de amenajare peisagistică exterioară şi de irigaţii este de 5.213,59mp (lucrare finalizată în 2009 în valoare de 1.388.248 lei)

- Amplificare putere Post de Transformare - amplificarea postului prin echiparea lui cu un transformator 20/0,4kV-1250kVA (lucrare finalizată în 2010 în valoare de 310.411 lei)

- Extindere instalaţie de utilizare gaze naturale (lucrare finalizată în 2010 în valoare de 15.310 lei)

- Ascensor exterior (lucrare finalizată în 2012 în valoare de 322.000 lei)

- S-au realizat SF-uri pentru:

- Sistemul de alimentare cu panouri solare pentru iluminatul interior/exterior - valoare investiţie 5.005.880 lei

Sistem geotermal de climatizare (înlocuirea instalaţiei de climatizare existentă cu sisteme ce utilizează energie regenerabilă) - valoare investiţie 4.048.228lei

 

ORGANIZARE EVENIMENTE CULTURALE - fondurile au fost acordate prin HCJ-uri  ca sume destinate unui obiectiv distinct sau în cadrul programului de evenimente culturale anuale

 

Festivalul Naţional de Muzică Uşoara Mamaia = concurs anual de creaţie şi interpretare muzică uşoară

- premiile acordate: locurile I, II, III la fiecare secţiune (locul I = 1.500€, locul II = 1.000€, locul III = 500€) + marele trofeu (un autoturism Skoda Roomster în 2008 şi un autoturism Skoda Fabia în 2009 şi 2010)

- bugetul alocat în 2008 şi 2009 = 3.960.000 lei (începând cu anul 2010 fondurile s-au acordat în cadrul programului de evenimente culturale anuale).

Creatie - Locul 1 Mihai Bajinaru

Sectiunea Rock Teo Peter - Locul 1 trupa Vertigo

         

Recital IRIS

Bernice Chitiul

 

Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc Mamaia = concurs anual de creaţie şi interpretare muzică şi dansuri populare

- premiile acordate: locurile I, II, III la fiecare secţiune (locul I = 1.500€, locul II = 1.000€, locul III = 500€) + marele trofeu (un autoturism Dacia Logan-2008+2009, 3.000€ în 2010) ) + marele premiu (1.000€)

- bugetul alocat în 2008 şi 2009 = 2.160.000 lei (începând cu anul 2010 fondurile s-au acordat în cadrul programului de evenimente culturale anuale).

      

 

Festivalul Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi Mamaia-Constanţa = concurs anual al producătorilor de film

- bugetul alocat în 2008 şi 2009 = 1.360.000 lei (începând cu anul 2010 fondurile s-au acordat în cadrul programului de evenimente culturale anuale).

Foto: wordpress.com

 

Festivalul Fanfarelor Constanţa = organizarea de spectacole instrumentale în parcurile din Constanta şi staţiunea Mamaia (buget alocat în 2008 = 340.000 lei)

 „Festivalul Fanfarelor”, la final

 

 Festivalul Naţional al Orchestrelor de Lǎutari - se va organiza începând cu anul 2012

 

1 Decembrie - Ziua Naţională a României = organizarea anuală de manifestări menite să comemoreze Marea Unire şi să sărbătorească Ziua Naţională, buget alocat în 2008 = 9.000 lei (începând cu anul 2009 s-au acordat fonduri în cadrul programului de evenimente culturale anuale).

 Un 1 Decembrie posac  

 

EVENIMENTE OMAGIALE = realizarea de plachete omagiale, plăci comemorative, organizare de evenimente comemorative, acordarea de titluri onorifice (tilturi acordate în timpul vieţii sau post-mortem):

Plachete omagiale (2009):

- plachetă omagială + premiu - acordate actorului constănţean Jean Constantin pentru întreaga activitate culturală (13.000 lei)

- plachetă omagială „Mihai Naca” - destinată memoriei antrenorului de rugby Mihai Naca, amplasată la intrarea în Stadionul de Rubgy, strada Primăverii, nr.2 (3.000 lei)

Evenimente comemorative (2010):

- organizarea evenimentului „160 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu” = eveniment comemorativ, dezvelirea unei plăci comemorative de bronz, o sesiune cinematografică intitulată „Eminescu si filmul”, o sesiune de comunicări ştiinţifice cu tema „Eminescu în presă” şi 2 spectacole de teatru (100.000 lei)

 

   

 

Acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” următoarelor personalităţi:

- post-mortem - domnului Emilian Burcea - fost primar al Comunei Adamclisi (suma alocată = 150.000 lei + 2 burse şcolare pentru copiii defunctului, până la definitivarea studiilor - 100€/lună/copil) (2010)

post-mortem - domnului Zoran Kurtes - antrenor al Handbal Club Municipal Constanta (s-au acordat 2 burse şcolare pentru copiii defunctului, până la definitivarea studiilor - 250€/lună/copil) (2010)

post-mortem - domnului Jean Constantin (2010)

Excelenţei Sale domnului Wang Tieshan - Consulul General al Republicii Populare Chineze la Constanţa (2010)

post-mortem - doamnei Liliana Lazia - fost director al Bibliotecii Judeţene „I.N.Roman” Constanţa (2011)

domnului dirijor Gheorghe Parnica - personalitate în domeniul muzicii şi tradiţiei populare româneşti (2011)

- domnului Horia Tecău - cel mai bun jucător român de tenis al momentului (2012)

doamnei Elena Frâncu - personalitate în domeniul sportiv (2012)

        

    

 

SPRIJIN FINANCIAR pentru organizarea şi desfăşurarea de evenimente şi activităţi cultural-artistice - fondurile au fost acordate de la bugetul local, prin HCJ-uri, ca sume destinate unui obiectiv distinct sau în cadrul programului de evenimente culturale anuale

- Teatrului Naţional de Operă şi Balet ”Oleg Danovski” pentru:

- organizarea la Constanţa a unor concerte ale Orchestrei Simfonice de Radio şi Film din China (30.000 lei în 2009)

   

- organizarea unui concert în cadrul manifestării International Symposium on Computaţional Mechanics of Materials - organizat de Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (3.000 lei în 2009)

- Muzeului de Artă Constanţa - pentru premierea maestrului Ion Mătăsăreanu la împlinirea vârstei de 80 de ani (şevalet + culori profesionale) (5.000 lei în 2009)

- Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina - pentru realizarea unei antologii de versuri cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918 (5.000 lei în 2008)

- Uniunii Artiştilor Plastici din România - pentru susţinerea celei de-a treia tabere de creaţie de la Mănăstirea Dervent “Dunărea şi Dobrogea Creştină” (4.000 lei în 2008)

- Uniunii Scriitorilor din România, Filiala „Dobrogea”  - pentru editarea antologiei de poezie „Ţara lui Poseidon” (7.000 lei în 2009)

- Societăţii de Ştiinţe Istorice din România - pentru organizarea Simpozionului Naţional „Cursurile de vară ale profesorilor de istorie” şi marcarea a 1900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Tropaeum Traiani (Adamclisi) (30.000 lei în 2009)

- Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA, Departamantul „Mihail Kogălniceanu” - Iaşi - pentru organizarea Taberei de Cultură şi Civilizaţie Românească “Acasă la noi” (10.000 lei în 2009)

- Comunităţii Ruşilor-Lipoveni din Ghindăreşti - pentru organizarea Festivalului "Ghindăreşti între trecut şi prezent" (15.000 lei în 2012)

- Clubului Artistic "Alegria" - pentru participarea la Festivalul Internaţional "Global Education Festival" la Sanremo, Italia (1.500€ în 2012)

- Asociaţiei Comunelor din România - Filiala Judeţeană Constanţa - pentru schimburi de experienţă între tinerii din judeţul Constanţa şi cei din Chişinău (Republica Moldova) – participă cca.400 persoane (copii şi însoţitori) în perioada iunie-septembrie 2012 (250.000 lei/2012)

- Domnului publicist Mihalcea Alexandru - pentru tipărirea a circa 500 de exemplare a unui volum de istorie recentă despre lagărele de exterminare comunistă de pe traseul Canalului Dunăre-Marea Neagră (1949 -1953) şi lagărele din Insula Mare a Brăilei - Salcia (6.500 lei în 2009)

- Doamnei artist plastic Besu Marieta Rodica - pentru decontarea cheltuielilor de transport, bilet de avion ruta Constanţa-Paris şi pentru transportul lucrărilor de artă ale acesteia pe ruta Constanţa-Bistriţa şi retur (5.000 lei în 2009)

- Domnului profesor Ion Moiceanu - pentru tipărirea volumului „Pagini din istoria adevărată a poporului român” (5.000 lei în 2009)

- Domnului dr.ing.ec.Ion M.Puşcă - pentru reeditarea lucrării „Vechi soiuri româneşti de viţă de vie” în limba română şi editarea în cinci limbi de circulaţie internaţională (630.000 lei în 2009)

- Domnului Abdulea Petcu - pentru editare carte "Greşeli de exprimare la radio şi televiziune" (3.600 lei în 2012)

- Consiliilor Locale:

- Topalu – pentru organizarea Festivalul Cântului, Dansului şi Portului Popular "Dan Moisescu" Topalu (215.000 lei acordaţi în perioada 2008-2011)

- Cumpana - pentru:

- participarea ansamblului de copii "Muguraşii Cumpenei" la festivalul "Global Educational" SANREMO (15.000 lei în 2008)

- participarea ansamblurilor de copii "Muguraşii Cumpenei" şi "Hasiduluc" la festivităţile organizate la Acceay - Turcia cu ocazia sărbătoririi Zilei Copilului (5.000 lei în 2008)

- organizarea Festivalului Naţional de muzică uşoară pentru copii şi tineri interpreţi “Delfinul de Mare”(20.000 lei în 2008)

 

 - organizarea Festivalului Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi „Dor de Cânt Românesc” (72.000 lei în 2008 şi 2009)

 

- Siliştea - pentru organizarea celei de-a VI-a ediţii a sărbătorii “Zilelele Siliştei” (20.000 lei în 2008 şi 2009)

- Deleni - pentru achiziţionarea  a 21 de costume populare pentru Ansamblul „Florile Dobrogei” pentru participarea la Festivalul „Anadolu Folklor Vafki” Trabzon - Turcia (10.000 lei în 2009)

- Mangalia - pentru organizarea Festivalului Callatis (300.000 lei în 2009)

   

- Cobadin - pentru organizarea evenimentului "Ziua recoltei" (10.000 lei în 2008)

- Mircea Vodă  - pentru organizarea evenimentului "Ziua Comunei Mircea Vodă" (10.000 lei în 2009)

- Lumina - pentru Programul European RURALTIN - Servicii Integrate şi Personalizate pentru Tinerii din Mediul Rural în comuna Lumina - pentru decontarea cheltuielilor de transport, pe ruta Lumina-Focşani şi retur în perioada 29.11-05.12.2010, pentru un număr de 34 de tineri din Comuna Lumina (2.600 lei în 2010)

 

PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE:

Proiectul Comunicare interculturală şi integrare europeană - proiect RO 2005/017-535.01.03.23

- Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC România-Bulgaria – valoare proiect = 48.850€

- Proiectul s-a derulat în perioada 30.11.2007 - 30.11.2008, în parteneriat cu Primăria Topalu, Centrul de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Constanţa şi Municipalitatea Tervel din Bulgaria

- Obiectiv: organizarea Festivalului Naţional Folcloric «Dan Moisescu» şi asigurarea unei participări internaţionale, cu implicarea activă a autorităţilor locale din comuna Topalu, jud.Constanţa şi a municipalităţii Tervel, districtul Dobrich şi promovarea culturii şi tradiţiilor locale, a schimbului cultural la nivel transfrontalier

- Participanţii la festival: concurenţi, artişti consacraţi şi grupurile folclorice româneşti din Cumpăna, Basarabi, Mihail Kogălniceanu, Hârşova, Cernavodă şi ansamblurile folclorice bulgăreşti din Tervel, Krushari, Dobrich şi General Tochevo.

 

 

Reabilitare monument Triumfal Tropaeum Traiani

- Finanţat prin PO Regional 2007-2013 - Axa 5: Dezvoltarea durabila şi promovarea turismului, DMI 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

- Proiect demarat în 2010, cu finalizare în 2013 - valoare proiect: 18.276.205 lei

- Obiectiv: reabilitarea arhitecturală a monumentului triumfal Tropaeum Traiani situat în judeţul Constanta, comuna Adamclisi prin execuţia de lucrări care constau în:

- repararea monumentului cu materiale asemănătoare celor iniţiale, dar cu proprietăţi superioare

asfaltarea drumului de acces între monument şi cetate

reabilitarea drumului de acces către monument din DN3 şi a parcării existente în vecinătatea monumentului

amenajarea peisagistică din jurul monumentului, amenajarea parcării din vecinătatea Cetăţii

construirea şi montarea indicatoarelor rutiere către monument

realizarea racordului de apă prin extinderea reţelei de distribuţie apă potabila existente în zona DN3, înfiinţare grupuri sanitare.

   

 

HIPERB - Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din Constanţa

- Finanţat prin PO Regional 2007-2013 ; Axa 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DMI 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe.– valoare proiect = 10.991.049 lei

- Proiectul s-a derulat în perioada martie 2010-aprilie 2012

- Obiectiv: realizarea lucrărilor de consolidare a clădirii Muzeului de Istorie Naţională şi Arhitectură Constanţa - lucrări de construcţii prin care se reface şi se suplimentează structura de rezistenţă pentru a fi adusă la un nivel potrivit normelor tehnice în vigoare la data efectuării acestor lucrări (s-au consolidat 7.060mp din clădirea muzeului)