EDUCAŢIE

 

Reabilitări/construcţii instituţii învăţământ - lucrări executate de SC DPPJ SRL în perioada 2008-2012

- în perioada 2008-2012 s-au realizat lucrări de reabilitare pentru 25 obiective - SAM în Constanţa şi 24 grădiniţe în UAT-urile Băneasa (Negureni), Hârşova, Agigea, Albeşti, Aliman (Aliman şi Dunăreni), Amzacea, Chirnogeni (Credinţa), Ciobanu, Ciocârlia (Ciocârlia de Sus şi Ciocârlia de Jos), Cobadin (Viişoara), Crucea (Crişan), Independenţa (Independenţa şi Movila Verde), Mihail Kogăliceanu (Piatra), Mircea Vodă (Satu Nou), Târguşor, Topalu, Topraisar (Topraisar, Biruinţa, şi Potârnichea), Tuzla – lucrări în valoare de 15.236.779 lei

- în 2012 s-a aprobat prin hotărâri de CJ preluarea în administrarea CJ a unor imobile-terenuri din domeniul public al comunelor şi trecerea acestora în gestiunea SC DPPJ SRL, în vederea construirii a 5 obiective de investiţii - grădiniţe în Deleni, Mihai Viteazu şi Lipniţa (în Lipniţa, Coslugea şi Carvăn)

 

PROIECTE şi PROGRAME FINANŢATE DE LA BUGETUL LOCAL

 

Program Judeţean de pregătire şi formare profesională a tinerilor din Judeţul Constanţa – „O şansă în plus” - program implementat de Fundaţia Fantasio

Program demarat în 2012 - în cadrul căruia tinerii din judeţul Constanţa care doresc să urmeze cursuri de pregătire şi formare profesională se pot  adresa Consiliului Judeţean şi Fundaţiei Fantasio Constanţa.

- Consiliul Judeţean Constanţa suportă costurile cursurilor (inclusiv costurile examenelor medicale şi psihologice necesare pentru dosarul de înscriere)

- Înscrierile se fac la birourile mobile din Caravanele Consiliului Judeţean care se deplasează în judeţ în perioada: 21 mai – 12 iunie 2012

- Se vor organiza următoarele cursuri de formare, calificare şi specializare:

- Cursuri şcoală şoferi categoriile B, C, E

- Pregătirea şi formarea în profesia de asistent medical generalist (şcoală sanitară postliceală)

- Cursuri formare infirmiere

- Cursuri de specializare - formă de învăţământ superioară (Facultatea de Medicină - Universitatea Ovidius Constanţa) - medicină - 6 ani, moaşe - 4 ani, asistent medical generalist - 4 ani, asistent balneofizioterapie - 3 ani, asistent laborant chimist - 3 ani

- Cursuri Asistenţă Socială (calificări) - expert local pe problemele rromilor, inspector resurse umane, mediator sanitar, mediator şcolar, administrator pensiune turistică, asistent maternal

- Cursuri Asistenţă Socială (specializări) - educator specializat iniţiere, pedagog de recuperare, antreprenor economie socială

- Cursuri (calificări) pentru ocupaţii din mica industrie

 

Proiect „Sistem Educaţional Informatizat Judeţean (S.E.I.J.)” – în cadrul Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi preuniversitar clasele I-VIII din mediul rural al judeţului Constanţa

Programul s-a desfăşurat în perioada 2008-2011, beneficiarii direcţi fiind elevii şcolari şi preşcolari şi cadrele didactice din mediul rural - valoare program = 11.971.456 lei

Obiectiv: îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ al elevilor şcolari şi preşcolari din mediul rural prin înfiinţarea de laboratoare informatice

- s-au înfiinţat 441 laboratoare informatice în 347 unităţi/structuri de învăţământ din mediul rural (şcoli şi grădiniţe) din 64 UAT-uri (38 laboratoare tip L1 + 139 laboratoare tip L5 + 264 laboratoare tip L10)

-  s-au repartizat  echipamente IT ce constau în: 403 servere + 3.373 calculatoare + 441 imprimante + echipamente de reţea

  

 

Program „Rechizite şcolare pentru clasele I-VIII” – în cadrul Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi preuniversitar clasele I-VIII din mediul rural al judeţului Constanţa

Programul a început în 2008, beneficiarii anuali fiind aproximativ 33.000 elevi şcolari şi preşcolari din mediul rural (clasele I-VIII).

Obiectiv: program judeţean anual de acordare a unui set de rechizite şcolare pentru elevi (rucsacuri şcolare, caiete, penare şi truse de geometrie, iar pentru cei de vârsta preşcolară şi cărţi de colorat, creioane şi blocuri de desen) – fiecare elev primeşte rechizite de 2 ori pe an, în preajma Sărbătorilor de Paşte şi la începutul anului şcolar.

      

 

Program „Pom de Crăciun pentru copiii din învăţământul preuniversitar din mediul rural al judeţului Constanţa"

Programul a început în 2007, beneficiarii anuali fiind 33.000 elevi şcolari şi preşcolari din mediul rural (clasele I-VIII), precum şi (începând cu anul 2009) cei din localităţile din mediul urban care înregistrează un grad ridicat de sărăcie.

Obiectiv: program judeţean anual de acordare cadouri copiilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă - cadourile constau în jucării sau articole de îmbrăcăminte, dulciuri şi fructe, oferite copiilor de către actori costumaţi în personaje din poveşti,  în cadru festiv, organizat în fiecare localitate.

     

 

Program de burse pentru elevii din mediul rural

Programul a început în 2008, beneficiari fiind elevii cu rezultate bune la învăţătură - valoarea totală a burselor acordate în perioada 2008-martie 2012 este de 6.653.500 lei; pentru bursele ce se vor acorda în anul 2012 bugetul estimat este de 1.682.500 lei (336.500lei/lună x 5 luni)

Programul se desfăşoară pe parcursul unui an şcolar, în cele două semestre, cuprinzând cinci sesiuni de distribuire a burselor respectiv -  trei sesiuni de acordare a burselor în semestrul I şi două sesiuni de acordare a burselor în semestrul II.

S-au acordat burse lunare elevilor din clasele V-VIII din unităţile de învăţământ din mediul rural, curs zi, în funcţie de rezultatele la învăţătură, obţinute semestrial (primele trei medii din fiecare clasa V-VIII) - programul include şi premierea primilor trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din judeţ care promovează examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs zi.

- au fost acordate burse primilor trei elevi din fiecare clasă de ciclu gimnazial - pentru fiecare şcoală din mediul rural (app.2.500 elevi anual)

- valoarea unei burse lunare este de 150 lei pentru locul I, 100 lei pentru locul II şi 50 lei pentru locul III

- în data de 14 mai 2012 a avut loc festivitatea de premiere pentru 163 elevii din clasele a XII-a - prima generaţie absolventă de liceu care a primit burse în cei patru ani de studiu.

 

Programul „Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival”

Programul a început în 2008, beneficiarii fiind elevii şi profesorii însoţitorii din zona rurală a judeţului.

Obiectiv: elevii şi profesorii însoţitorii din zona rurală a judeţului beneficiază de excursii gratuite la Constanţa, incluzând vizionarea programelor oferite de Delfinariu, Acvariu şi Circo Acquatico, câteva ore de distracţie în parcul Aqua Magic cât şi o plimbare cu telegondola (se asigură pt.elevi transportul şi o gustare).

Participanţi:

- 2008: 3.012 elevi + 317 profesori însoţitori din 58 UAT-uri

- 2009: 6.580 elevi + 430 profesori însoţitori din 65 UAT-uri

- 2010: 6.100 elevi + 406 profesori însoţitori din 63 UAT-uri

- 2011: 7.000 copii din mediul rural + aprox. 1.000 de tineri cu rezultate sportive foarte bune (selectaţi de reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Constanţa).

- 2012: programul se va desfăşura în perioada iunie-septembrie - fiind asigurat accesul liber la obiective al unui nr.de cca.20.000 copii.

   

 

Program judeţean educativ  “Mergem la muzeu - lecţii deschise”

Programul a început în 2012 şi se desfăşoară în perioada 5 mai-24 iunie 2012, în zilele de sâmbătă şi duminică pentru perioada şcolară.

Obiectiv: apropierea elevilor (clasele I-VIII) din mediul rural de muzeele constănţene şi patrimoniul acestora, pentru dezvoltarea cunoaşterii şi a desăvârşirii educaţiei acestora

Programul prevede organizarea de lecţii deschise la sediul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa şi la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi vizitarea obiectivelor muzeale ale celor două instituţii (se asigură pt.elevi transportul şi o gustare).

 

Program judeţean cultural educativ pentru copii si tineret

Programul a început în 2008 şi este implementat de Fundaţia „Fantasio” şi coordonat de CJ, beneficiarii fiind copiii şi tinerii din mediul rural – bugetul anual este de 300.000 lei.

Obiectiv: organizarea de cursuri şi activităţi cultural artistice, susţinut de instructori şi ansambluri artistice din cadrul instituţiilor de cultură.

Activităţi culturale din cadrul programului:

- Teatrul de Stat Constanţa – a organizat 13 spectacole cu tema „autori români” pentru copii în perioada 2010-2012, în 10 localităţi

- Teatrul de Copii şi Tineret - a organizat 2 spectacole cu poveşti pentru copii în anul 2012, în 4 localităţi, urmând ca până în luna în iunie să mai organizeze 3 spectacole în 6 localităţi

- Biblioteca Judeţeană “Ioan N.Roman” Constanţa - a organizat în perioada 2008-2012, 80 activităţi (concurs de eseuri, expoziţie de desene, expoziţie de carte, concurs de cunoştinţe de istorie, recitări, concurs literar şi artistic, concurs de eseuri, simpozion, recitări, etc.) în 39 de localităţi pentru 4.942 copii

- Centrul Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T.Burada” - a organizat în perioada 2008-2012, 89 de activităţi (spectacol de muzică uşoară şi dans, spectacol de muzică populară, recital pian şi balet, simpozion, videoproiecţie tematică, recital, concurs tematic, expoziţie de carte, atelier de creaţie, prelegere, concurs de eseuri si desene, etc.) în 38 de localităţi pentru 1.518 copii

- Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii - a organizat în perioada 2008-2012, 55 de activităţi pe diverse teme (floră, faună, poluarea mediului, sistem solar, rezervaţii naturale/arii protejate din judeţul Constanţa, etc.) în 33 de localităţi pentru 1.868 copii

- Muzeul de Artă Constanţa - a organizat în perioada 2008-2012, 42 activităţi pe diverse teme artistice (prezentarea Muzeului de Artă, artă modernă românească, concurs pictură, genurile picturii, etc.) în 28 de localităţi pentru 1.710 copii

- Muzeul de  Istorie  Naţională şi Arheologie Constanţa – organizează în anul 2012, 11 activităţi pe teme istorice („Ziua Naţională a României”, „Reintegrarea Dobrogei la ţara mamă”, „Unirea Principatelor Române”, „Noaptea albă a muzeelor”, „Bisericuţele de cretă de la Murtfatlar‘’, expoziţie „Cercetări arheologice preventive şi sistematice în judeţul Constanţa”, simpozioane etc.).

 

Programul „Învăţăm să patinăm”

Obiectiv: program anual prin care se asigură transportul şi accesul liber al elevilor din judeţ la patinoar

Bugetul alocat pentru anii 2009-2011 este de 1.497.000 lei - începând cu anul 2010 fondurile s-au acordat în cadrul programului de evenimente culturale anuale

Programul se desfăşoară în timpul vacanţelor şcolare şi în weekend-uri - se asigură pentru app.14.000 de copii/an transportul şi accesul gratuit (inclusiv o gustare) la patinoarul situat pe bulevardul Soveja din apropierea Palatului Copiilor

     

     

 

Concursuri de pictură/desen

Obiectiv: competiţii tematice de pictură/desen la care au participat elevii claselor V-VIII din mediul rural din judeţul Constanţa

S-au organizat concursurile:

„Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859” – organizat în 2008 şi 2009

- Premii: pentru fiecare şcoală: premiul I (300 lei), II (200 lei), III (100 lei) şi menţiune (50 lei) + premii la nivel judeţean: marele premiu (1.500 lei + un PC), premiile I (1.000 lei + un PC), II (500 lei + un PC), III (un PC) şi 2 premii speciale (1.000 lei fiecare) - pentru fiecare clasă s-au repartizat rechizite (blocuri de desen, acuarele, pensule)

- Participanţi: în 2008 - 107 şcoli participante, 300 elevi premiaţi ; în 2009 - 105 şcoli participante, app.500 elevi premiaţi

 „Grădina fermecată” (pentru elevii claselor I-IV) şi „Eu, când voi fi mare” (pentru elevii claselor V-VIII) - 1 iunie 2008 – organizat în 2008

- Premii pentru ambele concursuri: pentru fiecare şcoală: premiul I (300 lei), II (200 lei), III (100 lei) + premii la nivel judeţean: marele premiu (1.500 lei + set pictură), premiile I (1.00 lei + set pictură), II (700 lei + set pictură), III (500 lei + un set pictură)

„Copiii României şi Parlamentul European” - 1 iunie 2009 – organizat în 2009

- Premii: pentru fiecare şcoală: premiul I (300 lei), II (200 lei), III (100 lei) + premii la nivel judeţean: marele premiu (1.000 lei + un PC), premiile I (500 lei + un PC), II (300 lei + un PC), III (200 lei + un PC) şi 2 menţiuni (200 lei fiecare)

- Participanţi: 105 şcoli participante, 315 elevi premiaţi

 

 

 

„1 iunie - Vacanţa de vară” - 1 iunie 2010, 2011 – organizat în 2010 şi 2011

- Premii: pentru fiecare şcoală: premiul I (150 lei), II (100 lei), III (75 lei) + premii la nivel judeţean: marele premiu (700 lei + un laptop), premiile I (400 lei + un laptop), II (300 lei + un laptop), III (200 lei + un laptop) şi 2 menţiuni (200 lei fiecare)

- Participanţi: peste 20.000 de elevi din clasele I-VIII din 135 de şcoli din întreg judeţul - au fost aleşi 399 câştigători.

Începând cu anul 2011 fondurile pentru concursurile de pictură/desen se acordă în cadrul programului de evenimente culturale anuale.

    

 

Premieri olimpici

Obiectiv: acordarea de sume elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade, concursuri şcolare şi la competiţiile sportive

S-au acordat premieri pentru:

Elevi olimpici = acordarea de sume elevilor care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiada de limba şi literatura turcă - faza naţională (buget alocat în 2008: 140.000 lei)

Au  fost premiaţi: 30 elevi cu: 6 laptopuri, 9 PC-uri, 11 imprimante şi 15 telefoane mobile

  

Olimpici - sportivi, cluburi sportive şi elevi - acordarea de sume pentru premianţii concursurilor şcolare şi ai competiţiilor sportive (buget alocat în 2008: 299.450lei)

Au  fost premiaţi: 162 elevi: 10 olimpici internaţionali + 152 olimpici naţionali (23-loc.I+20-loc.II+18-loc.III+85-menţiuni+6 premii speciale) + 41 sportivi + 35 premii speciale (pentru echipe şi sportivi)

Premierea câştigătorilor ediţiei speciale de 1  Iunie a emisiunii „Noroc că ştii” - 25 de copii cu cele mai bune medii la învăţătură din unităţile de învăţământ ale judeţului Constanţa au participat (în echipe de 2 elevi) la emisiunea de cultură generală ”Noroc că ştii” realizată de Televiziunea Neptun (buget alocat în 2009: 3.594 lei)

Au fost acordate 2 sisteme de calcul pentru cei 2 membrii ai echipei câştigătoare.

 

Program recreativ adresat tinerilor din judeţul Constanţa ce provin din medii şi familii defavorizate

Programul s-a desfăşurat în perioada septembrie - octombrie 2009 în centrele de agrement din judeţul Constanţa, administrate de către Direcţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa (Eforie Sud şi 2 Mai) şi din judeţul Braşov administrate de către Direcţia Judeţeană pentru Tineret Braşov.

Bugetul alocat de CJ este de 170.000 lei - CJC a suportat cheltuielile privind masa şi transportul, Direcţiile Judeţene pentru Tineret Constanţa şi Braşov oferind spaţiile de cazare.

Programul recreativ a fost adresat tinerilor din judeţul Constanţa ce provin din medii şi familii defavorizate şi s-a desfăşurat pe parcursul lunilor septembrie şi octombrie, grupurile de tineri au petrecând câte 7 zile în centre de agrement, în total 546 persoane:

- 11-16 septembrie 2009 – 295 beneficiari din 9 localităţi (în tabăra Eforie)

- 11-16 septembrie 2009 - 129 beneficiari din 4 localităţi (în tabăra 2 Mai)

- septembrie-octombrie 2009 – 122 tineri din 17 localităţi (în tabăra Predeal)

 

Programul „Dotarea şcolilor cu tablouri”

Obiectiv: dotarea şcolilor din mediul rural cu tablouri reprezentând personalităţi ale vieţii culturale şi istorice româneşti

- au fost dotate cu tablouri 65 şcoli în anul 2008 şi 45 în 2009 - suma alocată = 64.240 lei

 

Campania „Donează o carte pentru elevii din mediul rural”

Obiectiv: susţinerea fondului de carte din bibliotecile şcolilor din mediul rural (colectarea cărţilor în perioada 01.05-01.07.2011 şi distribuţia cărţilor în judeţ în perioada 01.09-01.11.2011)

Buget alocat = 200.000 lei/2011 - pentru amenajarea spaţiilor de colectare, recondiţionare, împachetare şi transport al cărţilor donate către bibliotecile şcolilor din mediul rural

Pentru anul 2012 fondurile s-au acordat în cadrul programului de evenimente culturale anuale

 

Sprijin financiar acordat instituţiilor de învăţământ şi altor entităţi pentru organizarea şi desfăşurarea de evenimente şi activităţi educative şi cultural-artistice:

Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa - pentru organizarea Olimpiadei Naţionale de Matematică pentru clasele VII-XII Constanţa (220.000 lei în 2012)

Universităţii "Ovidius" Constanţa pentru:

- Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă - pentru organizarea Conferinţei Internaţionale TEHNONAV (în 2008 şi 2010) şi pentru desfăşurarea Proiectului internaţional “Şcoala Românească de Cânt între Tradiţie şi Modernitate” ( în 2008) – buget alocat: 31.500 lei

- Facultatea de Medicină Generală - pentru organizarea unui simpozion internaţional (în 2008) – buget alocat: 50.000 lei

- Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice - pentru organizarea sesiunii ştiinţifice “Dobrogea 130 de ani de la unire” şi pentru editarea volumului “Dobrogea 1878-2008 - orizonturi deschise de mandatul european” (în 2008) – buget alocat: 34.600 lei

- Facultatea de Arte, Catedra Interpretare Muzicală-Canto - pentru organizarea proiectului „Şcoala românească de cânt între tradiţie şi modernitate”, ediţia a II-a (în 2009) – buget alocat: 5.500 lei

- organizarea celui de al XXVIII-lea simpozion al Societăţii Române de Biologie Celulară (în 2010) – buget alocat: 5.000 lei

Universităţii Maritime Constanţa - Asociaţia Studenţilor din Electronicǎ şi Telecomunicaţii - pentru  organizarea evenimentului “uInvent”, în perioada 26-28 mai 2011 – buget alocat: 6.000 lei

Organizaţiei Studenţilor Basarabeni din Constanţa - pentru participarea la manifestările organizate în Alba Iulia dedicate Marii Uniri din 1918 (în 2009 şi 2010) şi pentru organizarea Festivalului “Zilele Basarabiei: (în perioada 2009-2012) – buget alocat: 33.930 lei

Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” - pentru organizarea reuniunii de lucru cu tema „Studii de ecologie a litoralului Mării Negre şi a Deltei Dunării” (în 2009) – buget alocat: 4.500 lei

Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” - pentru organizarea fazei interjudeţene a Olimpiadei Naţionale de Interpretare (în 2008) şi pentru participarea elevei Diana Ionescu la concursul “Youth America Grand Prix” (în 2012) – buget alocat: 30.000 lei şi 2.500€

Colegiului Naţional “Mircea cel Bǎtrân” - pentru organizarea concursului de matematicǎ “N. N. Mihǎileanu” (în 2011) – buget alocat: 40.000 lei

Bibliotecii Judeţene "I.N.Roman" - pentru achiziţionarea unui cititor Daisy şi 60 de titluri de carte în format Daisy (format Daisy = format audio al cărţilor - accesibil persoanelor cu deficienţe de vedere) – buget alocat: 3.300 lei (în 2012)

Liceului Teoretic “Lucian Blaga” - pentru editarea volumului “Existenţǎ şi mister, antologie a premianţilor proiectului educaţional “Pledoarie pentru interdisciplinaritate, literaturǎ şi alte arte”  (în 2011) – buget alocat: 1.500 lei

Şcolii “Dan Barbilian” Constanţa - pentru participarea trupei de teatru a şcolii la Festivalul Mondial al Creativităţii Gef Sanremo, Italia (în 2012) - buget alocat: 1.500€

Grupului Şcolar Industrial Energetic Cernavodă - pentru dotarea sălii de festivităţi cu o instalaţie de sonorizare  (în 2008) – buget alocat: 37.000 lei

Ligii Navale Române pentru: susţinerea Concursului de Matematică “Viceamiral Vasile Urseanu” (în 2009, 2011 şi 2012) şi pentru tipǎrirea revistei “Marea Noastrǎ” şi organizarea evenimentelor “Portuaria 2011” şi “Academica 2011” (în 2011) – buget alocat: 24.000 lei

Parteneriat cu Societatea de Ştiinţe Matematice din România - pentru colaborarea pǎrţilor în domeniul cultural ştiinţific prin desfǎşurarea unor activitǎţi care sǎ îmbunǎtǎţeascǎ pregǎtirea matematicǎ a elevilor, precum şi bazele organizǎrii Olimpiadei Naţionale de Matematicǎ din aprilie 2012, achiziţia de cǎtre CJC a 1000 de abonamente la “Gazeta Matematicǎ”, seria B, pentru a fi distribuite unitǎţilor de învǎţǎmânt din judeţul Constanţa (în 2011) – buget alocat: 60.000 lei

Fundaţiei „Sfinţii Martiri Brâncoveni” - pentru achiziţionarea a 10.000 exemplare carte „Cu ce preţ” (material informativ distribuit gratuit studenţilor şi elevilor din clasele VIII-XII - pe tema avortului, a bolilor cu transmitere sexuală şi a metodelor contraceptive) (în 2009) – buget alocat: 18.000 lei

 

ÎNCHEIEREA DE ACORDURI / PARTENERIATE:

Protocoale cadru de colaborare încheiate între:

- Consiliul Judeţean Constanţa şi Universitatea Maritimă Constanţa

- Consiliul Judeţean Constanţa şi Universitatea Ovidius Constanţa

Obiectiv = dezvoltarea de relaţii reciproce de colaborare în reprezentarea şi susţinerea intereselor comune – se va acţiona pentru:

- elaborarea unor proiecte, programe şi acţiuni de sprijin reciproc privind protecţia socială şi educaţională, îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale, educative, de cercetare, dezvoltare şi inovare, protecţia persoanelor dezavantajate

- perfecţionarea profesională şi pregătirea continuă, sănătatea, dezvoltarea resurselor umane

- proiecte şi acţiuni corelate cu nevoile existente la nivelul  judeţului Constanţa

Direcţii de acţiune şi colaborare:

- acţiuni comune menite să asigure pregătirea şi elaborarea de analize şi documente programatice specifice managementului şi dezvoltării durabile a zonei costiere, dezvoltării urbanistice, protecţiei mediului sau promovării şi dezvoltării turismului constănţean

- promovarea structurilor asociative reprezentative pentru judeţul Constanţa: Euroregiunea Marea Neagră, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa sau alte entităţi înfiinţate pentru atragerea de fonduri sau asigurarea investiţiilor aferente dezvoltării la nivel judeţean sau regional pe termen mediu şi lung

- colaborarea părţilor prin consorţii, echipe de proiect, manageri, asistenţi sau membrii în echipe comune de proiect în vederea accesării de fonduri din Instrumente Financiare Structurale sau Operaţionale ale Uniunii Europene şi/sau finanţări din fonduri bilaterale sau multilaterale UE

- furnizarea infrastructurii, expertizei tehnice şi, după caz, cofinanţării (per proiect sau program) sau suport financiar în vederea derulării şi finalizării documentaţiilor specifice proiectelor, conform prevederilor legale şi procedurilor specifice de implementare

Durată: protocoalele au fost semnate pe 21 mai 2012, pe o perioadă nedeterminată.

 

PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE:

 

Extindere Complex Terapeutic Centrul Albatros

- Finanţat prin PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.4. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

- Proiect desfăşurat în perioada 06.08.2009-07.08.2011 - valoare proiect: 5.199.584 lei

- Obiectiv: îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie prin extinderea Centrului Albatros – extinderea, amenajarea şi dotarea spaţiilor.

 

 

 

Extindere Complex de integrare prin terapii specifice - Şcoala Specială nr.1

- Finanţat prin PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.4. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

-  Proiect desfăşurat în perioada 28.08.2009 - 28.05.2011 - valoare proiect: 1.118.020 lei

- Obiectiv: îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie prin extinderea Complexului de Servicii şi de Integrare prin terapii Specifice pentru copii cu cerinţe speciale din cadrul Scolii Speciale nr.1 Constanţa

- Rezultatele directe: extinderea clădirii Şcolii Speciale nr.1 cu 342 mp şi crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv rampe de acces cu suprafaţa de 14 mp

- Referitor la construcţia propriu-zisă s-au realizat următoarele:

- parter: terasă de acces în clădire (8,4 mp), vestibul (10,8 mp), hol de distribuţie (17,55mp), 2 grupuri sanitare (grup sanitar băieţi - 7,63 mp si grup sanitar fete - 7,66mp), două vestiare (vestiar băieţi - 8,90 mp şi vestiar fete - 8,25 mp), sală de sport - 44,10 mp, sală de kinetoterapie - 46,05 mp. Suprafaţa totală utilă construită la parter este de 159,34 mp.

- la etaj: hol de distribuţie - 25,00 mp, cameră de resurse - 13,02 mp, sală de calculatoare - 46,15 mp, sală de ludotecă - 44,20 mp, anexă la sala de ludotecă - 9,20 mp şi o sală de depozitare calculatoare de 12,75 mp. Suprafaţa totala utila la etaj este de 150,32 mp.

 

Extindere Complex Terapeutic - Şcoala Specială nr.2

- Finanţat prin PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.4. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

- Proiect desfăşurat în perioada 06.08.2009-06.05.2011- valoare proiect: 1.031.517 lei

- Obiectiv: îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie prin extinderea Şcolii Speciale nr.2

- Rezultatele directe: extinderea clădirii Şcolii Speciale nr.2 cu 284 mp şi crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv rampe de acces cu suprafaţa de 14,06 mp

- Referitor la construcţia propriu-zisă s-au realizat următoarele:

- parter: terasă de acces în clădire şi o rampă acces persoane cu handicap (14,06 mp), un sas (5,07mp), un hol de distribuţie (17,38 mp), un gol pentru lift (3,57mp), o sală de stimulare senzorială (77,03mp) şi anexă pentru sala de stimulare senzorială (10,93 mp)

- etaj: spaţiu pentru materialele didactice (9,7mp), un hol de distribuţie (13,05mp), un gol lift (3,57mp), o sală de calculatoare (35,12mp), o ludotecă (46,96mp) şi un spaţiu pentru material didactic (10,93mp).