SITUAŢII  DE  URGENŢĂ,  PAZĂ  ŞI  PROTECŢIE

 

PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE:

 

Proiect „Achiziţionare Echipamente Specifice pentru Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii Sistemului de Intervenţie în Situaţii de Urgenţa, Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă şi a Primului Ajutor Calificat, în Regiunea Sud-Est” - ADI ISU (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SUD-EST pentru Situaţii de Urgenţă)

- finanţat prin PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.3. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

- proiect demarat în 2010, cu finalizare în 2012, derulat în parteneriat cu judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vrancea (valoare proiect = 51.514.560 lei)

- Obiectiv general - îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţa publică în situaţii de urgenţă.

- Obiectivele specifice:

- îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat - la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Est

-  achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgentă şi a echipamentelor specifice pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale (ambulanţe şi autospeciale)

 

Proiect SIGRIT - Reducerea riscului la inundaţii prin dezvoltarea tehnologiilor de informare şi comunicare în regiunea transfrontalieră

- finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC 2005, Aplicaţia 2005/011 „Reducerea riscului la inundaţii prin dezvoltarea de tehnologii Informatice şi de comunicaţii în regiuni transfrontaliere"

-  proiect derulat în perioada 2007-2009, în parteneriat cu ISU „Dobrogea”, RAJDP Constanta, RAJA Constanta, municipalitatea Dobrich (valoare proiect = 688.130€)

-  Obiectiv: realizarea unui „Sistem Informatic Geospaţial pentru Reducerea riscului la Inundaţii în zona transfrontalieră prin dezvoltarea de tehnologii IT” (SIGRIT) care a avut ca scop asigurarea suportului informaţional şi decizional pentru activităţile de reducere a riscului la inundaţii în zona transfrontalieră a judeţului Constanţa şi respectiv de cealaltă latură a frontierei - municipalitatea Dobrich.

 

Proiect SMART - Sustenabilitate, Mobilitate, Accesibilitate in Regiunea Transfrontaliera Constanta-Dobrich - Infrastructura de Transport”

- finanţat prin PO de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria (PO RO-BG), Axa 1: Accesibilitate - Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, DMI 1.1. Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial

- proiect demarat în 2011, cu finalizare în 2013, derulat în parteneriat cu municipalitatea Dobrich (valoare proiect = 3.325.480€)

- Obiective:

- îmbunătăţirea accesului în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanţa - prin renovarea secţiunilor rutiere cu importanţă transfrontalieră - pe o lungime de 6,78km

- îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere prin dezvoltarea unei strategii de îmbunătăţire a infrastructurii de transport transfrontaliere pentru a facilita mobilitatea bunurilor şi persoanelor – achiziţionarea de autospeciale (19 buc.) şi echipamente pentru intervenţii şi control trafic.

 

Proiect „ESOL - Equipment to Save Our Lives”

- finanţat prin PO de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria (PO RO-BG), Axa 2: Mediu - Utilizarea durabilă şi protejarea resurselor naturale şi de mediu şi promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră, DMI 2.2. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenţie în situaţii de urgenţă

- proiect demarat în 2011, cu finalizare în 2013, derulat în parteneriat cu Municipalitatea Krushari, Municipalitatea General Toshevo, ISU „Dobrogea”, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa (valoare proiect = 5.999.378€)

- Obiectiv: promovarea cooperării în domeniul intervenţiei în caz de situaţii de urgenţă în Regiunea Transfrontalieră, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile şi creşterii nivelului de trai al populaţiei – prin: achiziţionarea echipamentelor (inclusiv un elicopter) şi serviciilor; constituirea  Centrului Transfrontalier pentru Situaţii de Urgenţă, organizarea cursurilor de instruire.

 

SPRIJIN FINANCIAR PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE

 

Program ORLIP - Ordine şi linişte publică în mediul rural şi judeţul Constanţa = asigurarea bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din UAT-uri

Programul ORLIP este finanţat de CJ, derulat prin ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică) şi se desfăşoară în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa în scopul creşterii eficienţei serviciului poliţienesc în mediul urban şi rural şi întăririi ordinii şi liniştii publice în judeţul Constanţa.

Fondurile alocate în perioada 2008-2012 sunt în valoare de 3.804.310 lei şi 15.000€ - pentru susţinerea activităţilor de prevenire a infracţionalităţii şi a evenimentelor rutiere pe raza judeţului Constanţa şi de sprijinire a activităţilor poliţieneşti ale I.P.J. Constanţa, detaliate astfel:

- achiziţii de echipament pentru poliţişti (şi pentru detaşaţi) şi voluntari

- achiziţionare aparatură pentru laboratoarele mobile de criminalistică

- achiziţionare de servicii în vederea promovării activităţii de prevenire a infracţionalităţii şi a evenimentelor rutiere

- realizarea de afişe + pliante pentru combaterea infracţionalităţii juvenile şi prevenirea furturilor din camerele de hotel, din autoturisme, din locuinţe şi furturile de animale

- realizarea de spoturi de informare pentru cetăţeni pentru combaterea infracţionalităţii în mijloacele de transport în comun

- tipărire hărţi "Sistem integrat de monitorizare video"

- reabilitare 5 secţii de poliţie din judeţ (Medgidia, Eforie, Cogealac. M.Kogălniceanu, Topraisar)

- derularea programului "ORLIP - Litoral 2010"

   

 

Program “Sistem integrat de monitorizare video în vederea sporirii siguranţei cetăţeanului în judeţul Constanţa” (valoare program = 100.000€) = amplasarea de camere video la intrările judeţului şi municipiului Constanţa şi în alte zone de maximă importanţă pentru siguranţa cetăţenilor şi asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică în judeţ

 

Program "Poliţia Călare a judeţului Constanţa" (valoare program pentru 1 an = 1.502.000 lei) = achiziţia de cai, harnaşamente şi hrană pentru Poliţia Călare a judeţului Constanţa ce va în componenţă 2 escadroane de cavalerie: "Poliţia Călare Rurală" şi "Poliţia Călare Estivală" (inclusiv serviciile de întreţinere).

 

- pentru Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa - s-a acordat suma de 29.703 lei pentru amenajarea unui spaţiu pentru depozitarea materialelor arhivistice deţinute de Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Constanţa (efectuarea de reparaţii la tencuielile interioare, gletuiri, confecţionare de uşi metalice, vopsitorii şi zugrăveli, verificarea instalaţiilor termice şi efectuarea de probe la imobilul situat în Constanţa, B-dul I.C.Brătianu nr.246 în care îşi va desfăşura activitatea Direcţia Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale – lucrare finalizată în 2012).