MEDIU

 

PROGRAMUL CASA VERDE = programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

- În cadrul acestui program s-a obţinut finanţare de la Administraţia Fondului de Mediu pentru înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, în conformitate cu reglementările Ordinului 1741/2010 (Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult).

- Proiectele care au ca rezultat înlocuirea sistemului clasic cu instalaţii încălzire noi (pompe de căldură, panouri solare, rezervoare) pentru care s-a obţinut finanţarea sunt:

 

Proiecte finalizate:

Înlocuirea sistemului de încălzire cu GPL cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile - în cadrul unităţii de Asistenţă Medico-Socială Agigea

- proiect finalizat în 2011 (valoare proiect = 971.572 lei)

- lucrările au constat în instalarea a 2 pompe de căldură de tipul aer-apă (2x40kw), a unei pompe de căldura de tipul sol-apă (30 kw) şi instalarea unui sistem solar cu boiler de 750L

Eficientizarea consumului de energie termică la 15 locaţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

- proiect finalizat în 2011 (valoare proiect = 5.881.286 lei)

- lucrările au constat în realizarea de instalaţii de preparare a apei calde menajere cu ajutorul unui sistem de încălzire cu captatoare plane (helioconvectoare) şi boilere verticale (sistemul cuprinde panouri solare în circuit închis, presurizat, pompe de circulaţie, vase de expansiune, supape de siguranţă)

-  Rezultate: îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei consumului de energie termică pt.15 locaţii ale D.G.A.S.P.C. CONSTANTA, respectiv pentru:

- 1. Complexul se Servicii Comunitare „Cristina”

- 2. Centrul de Plasament „Traian”

- 3. Centrul de Plasament „Antonio”

- 4. Centrul de Plasament „Micul Rotterdam”

- 5. Centrul de Primire Copii în Regim de urgenţă

- 6. Centrul Maternal Mangalia

- 7. Adăpostul de zi şi de noapte

- 8. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihiatrică Năvodari

- 9. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă

- 10. Complex locuinţe protejate Lazu

- 11. Complex locuinţe protejate Techirghiol

- 12. Casa „Aurelia” Negru Vodă

- 13. Complex locuinţe protejate Cumpăna

- 14. Sediul DGASPC Constanţa – str. Decebal 22

- 15. Sediul DGASPC Constanţa – str. Ciprian Porumbescu 2A

Proiecte/programe în implementare:

- Înlocuirea sistemului de încălzire cu agent termic cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile – în cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Albatros Constanţa - valoare proiect = 1.012.340 lei

- Înlocuirea sistemului de încălzire clasic şi a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile – în cadrul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală eforie Sud - valoare proiect = 1.627.710 lei

- Înlocuirea sistemului clasic de preparare a apei calde menajere prin sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile – în cadrul Unităţii de Primire Urgenţe Constanţa - valoare proiect = 1.783.000 lei

- Eficientizarea consumului de energie termică  pentru 10 obiective din cadrul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa – co-finanţare CJ = 4.815.629 lei

- Proiecte depuse spre finanţare şi pentru care CJC garantează co-finanţarea:

- Eficientizarea consumului de energie termică la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa - valoare proiect = 1.818.914 lei

- Eficientizarea consumului de energie termică la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea - valoare proiect = 2.527.570 lei

- Eficientizarea consumului de energie termică la Muzeul de Artă Constanţa - valoare proiect = 1.499.889 lei

 

ÎMPĂDURIRI = îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor

 

Proiecte finalizate:

- „Reconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor degradate ori improprii folosinţelor agricole” - perimetrul de ameliorare Chirnogeni-Plopeni 68,22 ha

- „Reconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor degradate ori improprii folosinţelor agricole” - perimetrul de ameliorare Hârşova 185,58 ha

-  finanţare prin Fondul de Mediu în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prim împădurirea terenurilor agricole degradate, demarate în 2009 şi finalizate în 2011

-  valoare proiecte: 1.707.960 lei - perimetrul de ameliorare Chirnogeni-Plopeni şi 4.787.836 lei - perimetrul de ameliorare Hârşova

- obiectiv: îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor

 

Proiecte / Programe în derulare:

- "Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate" (finanţare prin Fondul de Mediu în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate) şi "Programul de împădurire pentru prevenirea riscului deşertificării în judeţul Constanţa" (din fonduri CJC) - proiecte demarate în 2009

- pentru realizarea obiectivelor, Consiliul Judeţean Constanţa a preluat în administrare terenuri agricole situate în extravilanul comunelor şi RAJDP a efectuat lucrările de împădurire pe o suprafaţă de 1.637,44ha

- suprafaţă împădurită (în 2010 şi 2011) = 1.637,44ha - Medgidia (30ha + pepinieră 3ha), Hârşova (48ha), Negru Vodă (210ha), Albeşti (117ha), Amzacea (54ha), Bărăganu (108,8ha), Cerchezu (24ha), Chirnogeni pepinieră (30ha), Ciocârlia (40ha), Cobadin (40ha), Comana (99ha), Corbu (50ha), Crucea (32,62ha), Deleni (38,24ha), Fântânele (20ha), Gârliciu (298ha), Ghindăreşti (31,57ha), Grădina (17,38ha), Horia (29ha), Independenţa (110ha), Ion Corvin (68,21ha), Lipniţa (86,32ha), Mircea Vodă (12ha), Oltina (8,3ha), Topalu (17ha), Tortoman (15ha)

- în anul 2012 urmează a mai fi împădurite 439,83ha - Medgidia (18,15ha), Medgidia-pepinieră (46,2ha), Hârşova (2ha), Chirnogeni-pepinieră (189,7ha), Corbu (62,92ha), Horia (25ha), Peştera (66ha), Mircea Vodă (8ha), Topalu (16,25ha), Tortoman (5,61ha)

 

- "Programul judeţean de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie pe drumurile judeţene şi comunale" - program finanţat de CJC, demarat în 2010 pe o perioadă de 4 ani - lucrări realizate de către RAJDP

Până în aprilie 2012 au fost plantaţi 2.444.500 buc.puieţi pe o suprafaţă de 491,82 ha:

- în extravilanul comunelor 2.408.000 buc.puieţi pe o suprafaţă de 481,6ha: Băneasa (115.000 puieţi/23ha), Bărăganu (325.000 puieţi/65ha), Chirnogeni  (70.000 puieţi/14ha), Crucea  (75.000 puieţi/15ha), Fântânele  (145.000 puieţi/29ha), Horia  (90.000 puieţi/18ha), Mihail Kogălniceanu (142.500 puieţi/28,5ha), Ostrov (301.500 puieţi/60,3ha), Pantelimon (165.000 puieţi/33ha), Pecineaga (100.000 puieţi/20ha), Saraiu (365.000 puieţi/73ha), Siliştea (185.000 puieţi/37ha), Târguşor (110.000 puieţi/22ha), Topalu (94.000 puieţi/18,8ha), Tortoman (125.000 puieţi/25ha)

- pe drumuri judeţene/comunale 36.500 buc.puieţi pe o lungime de 7,3km (echivalent cu suprafaţa de 10,22ha): DJ391 (Cerchezu-Căscioarele) (1.500 puieţi/0,3km), DJ381 (Bărăganu-Potârnichea) (7.500 puieţi/1,5km), DJ222 (Târguşor-Mihail.Kogălniceanu) (15.000 puieţi/3km), DJ226B (Pantelimon-Pantelimonul de Jos) (5.000 puieţi/1km), Bărăganu-Lanurile (7.500 puieţi/1,5km)

- "Programul judeţean de înfiinţare a unor pepiniere silvice în judeţul Constanţa" - program finanţat de CJC, demarat în 2010 prin care pepinierele silvice furnizează puieţii pentru perdelele forestiere de protecţie a drumurilor şi terenurilor agricole (speciile de puieţi: salcâm, sălcioara, păducel, porumbar, glădiţa, hibiscus etc, specii adaptate climei din judeţul Constanţa) - lucrări realizate de către RAJDP

- suprafeţele de teren pe care se amenajează pepiniere silvice sunt situate în zonele Medgidia, Chirnogeni, Hârşova şi alte zone ce vor fi identificate ca având potenţial - s-au preluat în administrarea CJC de la Consiliul Local Medgidia 49,2 ha teren neproductiv, iar de la Consiliul Local Chirnogeni 219,7 ha.

 

Programul „Caravana Estivală a judeţului Constanţa, gazda vacanţelor” - program derulat în parteneriat interinstituţional (CJC, primării, Romsilva, SC RAJA SA, RAJDP) ce constă în stimularea comunităţilor locale în desfăşurarea de activităţi susţinute de întreţinere şi înfrumuseţare a localităţilor judeţului - prin lucrări de amenajări peisagistice în zona obiectivelor de interes public, achiziţionarea de material dendrologic şi alte lucrări aferente unor asemenea lucrări

Programul s-a materializat prin distribuirea anuală de material dendrologic în judeţ (puieţi de tuia, evonymus, catalpa, ienupar, pin negru, molid, cotoneaster, mojdrean, magnolia, bruxus). Puieţii au fost plantaţi în locurile de interes public, după consultarea reprezentanţilor locali şi au fost îngrijiţi de către elevii înscrişi la şcolile din localităţile respective - programul având şi rolul de a responsabiliza elevii în privinţa îngrijirii puieţilor şi de a dobândi cunoştinţe teoretice şi practice privind protecţia mediului.

În aprilie 2012 prin hotărâre de CJ s-au alocat 1.000.000 lei pentru asigurarea continuităţii acestui program de interes judeţean.

       

 

Proiect „Parc eolian Lumina”

- Proiectul (obiectivul) a fost aprobat de CJC în aprilie 2012 şi se va realiza în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)

- Obiectiv: înfiinţarea parcului eolian în comuna Lumina – beneficii: dezvoltarea comunităţii din zonă, prin crearea directă sau indirectă a locurilor de muncă şi crearea unui echilibrau sănătos între managementul agroindustrial şi ecologie, cu beneficii pe termen lung aduse elementelor de mediu.

 

Proiect „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa”

- Finanţare: POS Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate, Domeniul major de intervenţie 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor.

- Obiectiv: îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în conformitate cu standardele europene în domeniul managementului deşeurilor şi protecţiei naturii, pentru îmbunătăţirea în mod semnificativ a calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă

În 2009 CJC a aprobat Planul de Investiţii pe Termen Lung pentru perioada 2008-2038 privind managementul integrat al deşeurilor, Judeţul Constanţa – ca primă etapă a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa”

În 2010 s-a aprobat Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Constanţa - PJGD fiind un document strategic util pentru urmărirea fluxurilor de deşeuri, pentru organizarea gestionării acestora, inclusiv în ce priveşte estimarea necesarului de investiţie pentru atingerea ţintelor de colectare, reciclare, valorificare şi tratare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora ce revin autorităţilor locale pe plan judeţean din angajamentele şi obligaţiile României ca stat membru al Uniunii Europene.

PJGD este elaborat de către Consiliul Judeţean în colaborare cu Agenţia Judeţeana pentru Protecţia Mediului, sub coordonarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului, în baza principiilor şi obiectivelor din Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi în conformitate cu Metodologia pentru elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.951/2007.

Investiţia totală aproximativă estimată până în anul 2038 este de 155.380.000€

- Costurile de investiţii prioritare ce urmează a fi finanţate prin POS Mediu în perioada 2009-2013 sunt de aproximativ 45,34 mil.€ (eligibile 43,51 mil.€ + neeligibile 1,83 mil.€)

- alte surse de finanţare (ex: închidere celule neconforme, etc. – obligaţii ce revin în sarcina operatorilor de salubritate) - aproximativ 19,92 mil.€

- total costuri de investiţii 2014-2038 - aproximativ 90,12 mil.€

 

În vederea realizării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa”, CJC a preluat în administrare bunuri imobile-terenuri aflate în administrarea Consiliilor Locale în suprafaţă totală de 631.403 mp (63,14 ha) – detaliate astfel:

- în 2009 - de la consiliile locale:

- Hârşova – teren pentru construcţie staţie de sortare şi staţie de transfer (11.822mp=1,1822ha) şi teren pe care este amplasat Depozitul de deşeuri al oraşului Hârşova, în vederea execuţării lucrărilor de închidere şi monitorizare post închidere (30.000mp=3ha)

- Deleni – teren pentru construcţie staţie de transfer (10.000mp=1ha)

- Lumina - sat Sibioara – teren pentru construcţie staţie de sortare şi de compost (50.000mp=5ha)

- Tîrguşor – teren pentru construcţie staţie de transfer (19.346mp=1,9436ha)

- Topraisar – teren pentru construcţie staţie de sortare (20.000mp=2ha)

- Tortoman – teren pentru construcţie depozit de deşeuri ecologice, staţie de sortare şi staţie de compost (341.300mp=34,13ha)

- în 2010 - de la consiliile locale:

- Cernavodă – terenul pe care se află rampa de reziduuri menajere şi industriale în vederea închiderii depozitului neconform de deşeuri (21.700mp=2,17ha)

- Murfatlar  – teren pentru închiderea depozitului urban neconform de deşeuri (78.400mp=7,84ha)

- Techirghiol – terenul pe care se află rampa de reziduuri menajere şi industriale în vederea închiderii depozitului neconform de deşeuri (19.360mp=1,936ha)

- în 2012 - de la Consiliul Local Medgidia – teren pentru închiderea depozitului urban neconform de deşeuri (29.475mp=2,9475ha)

 

Încheierea de acorduri/parteneriate:

- Protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Constanţa, Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa şi Universitatea “Ovidius” - Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă pentru realizarea Proiectului "Studiul şi calculul structurii portante de rezistenţă pentru autobuzul urban hibrid ROCAR 112E" (în 2012) - proiect în valoare de 340.000 lei (finanţare CJC şi RATC) ce constă în punerea în circulaţie a unor autobuze hibride (termo-electrice) pentru oraşul Constanţa şi zona metropolitană Constanţa, cu consumuri reduse de combustibil şi poluare redusă