INFRASTRUCTURĂ  APĂ-CANAL

 

Programul de reabilitare şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare = întreţinerea, repararea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare (captarea, tratarea şi distribuţia apei printr-o infrastructură permanentă de conducte principale şi ţevi)

Execuţia programului este asigurată de SC RAJA SA Constanţa.

Activităţi:

- Alimentare cu apă în 130 localităţi

- Colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere şi meteorice în 26 localităţi

- Epurarea şi evacuarea apelor uzate în 12 staţii de epurare

- Întreţinerea şi repararea echipamentelor utilizate

- Analize de laborator pentru apa potabilă şi apă uzată, în laboratoare acreditate RENAR

Investiţii din surse proprii RAJA (2008-2011) în 19 UAT-uri:

- reţele canalizare = 11.335 ml, din care 6.756 ml extinderi

staţie pompare ape uzate = 1 buc.

reţele apă = 12.027 ml, din care 2.379 ml extinderi

- contori = 3.430 buc.

 

Proiecte POS MEDIU (proiecte de investiţii în perioada 2011-2015)

 

"Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa" judeţul Constanţa - valoare proiect = 821.094.918 lei - finanţare:  Fond Coeziune 75,2% (617.442.277) + buget de stat 11,5% (94.432.344) + buget local 1,77% (14.528.054) +  Contribuţie Operator Regional 11,53% (94.692.243)

- reabilitări şi extinderi reţele apă/canal în 19 UAT-uri, în valoare totală de 474.615.442 lei (apă=159.205ml ; canalizare=154.271ml):

  1. Constanţa (Constanţa, Palazu Mare, Mamaia) – valoare = 174.886.792 lei (apă=53.967ml ; canalizare=51.902ml)

  2. Mangalia - valoare = 23.351.247 lei (canalizare=2.450ml)

  3. Medgidia - valoare = 31.968.139 lei (apă=594ml ; canalizare=1.259ml)

  4. Cernavodă - valoare = 23.550.321 lei (apă=20.389ml ; canalizare=5.004ml)

  5. Eforie - valoare = 20.474.827 lei (apă=5.110ml ; canalizare=5.494ml)

  6. Hârşova - valoare = 19.470.509 lei (apă=1.362ml ; canalizare=786ml)

  7. Năvodari - valoare = 7.070.600 lei (apă=600ml ; canalizare=4.078ml)

  8. Ovidiu - valoare = 9.900.590 lei (apă=1.021ml ; canalizare=2.847ml)

  9. Techirghiol - valoare = 16.901.461 lei (apă=8.096ml ; canalizare=6.593ml)

10. Agigea - valoare = 11.870.309 lei (apă=8.682ml ; canalizare=11.418ml)

11. Cobadin - valoare = 14.978.293 lei (apă=2.714ml ; canalizare=5.261ml)

12. Corbu - valoare = 13.592.370 lei (apă=4.395ml ; canalizare=11.444ml)

13. Cumpăna - valoare = 18.514.882 lei (apă=16.441ml ; canalizare=5.658ml)

15. Limanu - valoare = 2.214.570 lei (canalizare=1.200ml)

14. Lumina - valoare = 4.483.948 lei (apă=1.275ml ; canalizare=5.125ml)

16. Mihail Kogălniceanu - valoare = 37.669.352 lei (apă=29.703ml ; canalizare=14.173ml)

17. Poarta Albă - valoare = 29.221.352 lei

18. Tuzla - valoare = 10.710.558 lei (apă=4.856ml ; canalizare=13.100ml)

19. Valu lui Traian - valoare = 3.785.323 lei (canalizare=6.507ml)

"Reabilitarea staţiei de epurare ape uzate Eforie Sud" - valoare proiect = 112.693.378  lei - finanţare:  Fond Coeziune 85% (95.789.371) + buget de stat 13% (14.650.139) + buget local 2% (2.253.868)

 

Proiecte ISPA, inclusiv fonduri BERD:

- Contract A - "Reabilitarea staţiei de epurare Constanţa Nord" = 28.500.000€

- Contract B - "Conducte de descărcare în Marea Neagră aferente staţiilor de epurare Constanţa Nord şi Eforie Sud" = 19.500.000€

- Contract C - "Staţii de pompare, reţeaua de canalizare şi descărcări de siguranţă la Constanţa Sud"= 17.400.000€

- Contract D - "Reabilitarea staţiei de Epurare Eforie Sud" = executat 1.310.000€

- Plăţile în cadrul măsurii ISPA 2008-2010 sunt în valoare de 17.748.813€.

 

Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru localităţile cu populaţie între 2.000-10.000 locuitori

- începând cu anul 2014 se vor implementa proiecte finanţate prin Fonduri Structurale pt.reabilitări / extinderi reţele apă/canal – proiecte ce urmează a fi depuse în 2013

 

Programul de alimentare cu energie electrică a obiectivului de investiţie „Alimentare cu apă a comunei Fântânele, sat Fântânele, Judeţul Constanţa"

- finanţare prin Programul Guvernamental de alimentare cu apă a satelor (HG 687/1997 cu modificările şi completările ulterioare)

execuţia lucrărilor s-a desfăşurat în perioada 2007-2009 (valoare proiect = 4.392.376 lei)

populaţia care beneficiază de alimentarea cu apă a localităţii Fântânele este de 1.800 locuitori, respectiv 550 gospodării.

 

Programul de alimentare cu energie electrică a obiectivului de investiţie „Alimentare cu apă a comunei Nicolae Bălcescu, sat Dorobanţu, Judeţul Constanţa"

- finanţare prin Programul Guvernamental de alimentare cu apă a satelor (HG 687/1997 cu modificările şi completările ulterioare)

execuţia lucrărilor s-a finalizat în 2009 (valoare proiect = 3.553.366 lei)

populaţia care beneficiază de alimentarea cu apă a localităţii Dorobanţu este de 1.778 locuitori, respectiv 514 gospodării.

 

Staţie modulară de epurare ape uzate Cobadin

- finanţare: Guvernul Ţărilor de Jos (Olanda), Provincia Friesland – prin programul Partners for Water şi co-finanţare CJC şi Consiliul Local Cobadin

Obiectiv: realizare staţie de epurare modulară în Comuna Cobadin - compusă din 5 module (containere)

lucrările au finalizate în 2009 (valoare investiţie = 660.000€)