INFRASTRUCTURĂ  DRUMURI

 

Programul cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri finanţate de Consiliul Judeţean - administrarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor şi podurilor din judeţ.

Execuţia programului este asigurată de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa (R.A.J.D.P.), în calitate de administrator al drumurilor şi podurilor de interes judeţean.

Activităţi:

- servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice

- întreţinerea curentă a drumurilor publice

- întreţinerea periodică a drumurilor publice

- reparaţii curente la drumurile publice

- achiziţionarea de echipamente necesare efectuării lucrărilor

Rezultate:

Investiţii realizate pe DJ-urile din judeţ:

-    în perioada 2008-2011: în valoare totală de 170.237.023 lei - s-au consolidat şi reabilitat drumuri pe o lungime de 112,655km:

- DJ222 - Reabilitare DJ222 M.Kogălniceanu-Cuza Vodă-Medgidia (17,7km - 22.871.310 lei)

- DJ222 Cuza Voda - consolidare sistem rutier prin reciclare in situ (2km - 1.736.875 lei)

- DJ222 Pestera – Pietreni  - consolidare sistem rutier prin reciclare in situ (2km - 1.793.644 lei)

- DJ223 - Consolidare şi reabilitare DJ223, Rasova-Aliman (1,75km - 5.902.740 lei)

- DJ223 Cernavodă – Ion Corvin - tratamente bituminoase simple (7,45km - 1.093.873 lei)

- DJ224 - Reabilitare DJ224 Medgidia-Totomanu-Siliştea-Bif.DC63 (Ţepeş Vodă) (5,2km - 9.177.500 lei)

- DJ226 Lumina  - consolidare sistem rutier prin reciclare in situ (1,6km lei - 2.047.901)

- DJ226 Lumina - covor asfaltic strat de uzura Ba 16 (1,6km - 709.321 lei)

- DJ226B Pantelimon  - consolidare sistem rutier prin reciclare in situ (1,45km lei - 1.261.855)

- DJ392+DJ394 - Continuarea variantei de descărcare şi fluidizare a traficului din sectorul Medgidia spre sudul Litoralului - Modernizare DJ392 Pecineaga-Amzacea şi Modernizare şi reabilitare DJ394 23 August-Pecineaga (19,3km - 39.265.900 lei)

- DJ381+DJ308+DJ391 - Reabilitare tronsoane DJ381, DJ308, DJ391 Medgidia-Ciocârlia de Sus-Lanurile-Mereni-Topraisar (29km - 47.978.260 lei)

- DJ381 - Consolidare şi reabilitare DJ381, Ciocârlia de Sus-Valea Dacilor-Medgidia (3,9km - 5.929.210 lei)

- DJ391 Cobadin  - consolidare sistem rutier prin reciclare in situ (1,9km - 1.844.843 lei)

- DJ391A, Oltina – Viroaga - tratamente bituminoase simple (1.167.300 lei)

- DJ392 - Modernizare DJ392 Pecineaga-Amzacea (10,185km - 3.995.000 lei)

- DC4 Tuzla – Costineşti – 23 August – DN39 - pietruire drum comunal (7.62km - 1.792.611 lei)

- Cuza Vodă - instalaţie pentru prepararea mixturilor asfaltice (21.592.633 lei)

- Vulturu - întreţinere (împietruire) drumuri locale în comună (76.247 lei)

- pentru anul 2012: reabilitare şi modernizare drumuri pe lungimea de 92,25km, în valoare totală de 383.463.420 lei

 

Lucrări de întreţinere DJ-uri:

- în perioada 2008-2011: în valoare totală de 44.299.800 lei - s-au realizat:

- plombe (152.000mp) + întreţinere drumuri pietruite (5km)

- covoare bituminoase (22,45km) + tratamente bituminoase (39,75km)

- lucrări de estetică rutieră + siguranţa circulaţiei + întreţinere poduri/podeţe + eliminare puncte periculoase

- în anul 2012, pentru "Programul cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri finanţate in bugetul CJC", s-a aprobat alocarea sumei de 47.825.800 lei, din care: întreţinere şi reparaţii curente/periodice drumuri publice (13.645.010 lei), lucrări (23.722.520 lei) şi dotări cu echipamente (10.458.270 lei)

 

Program de pietruire "Scoaterea uliţelor din noroi" = lucrări de pietruire a drumurilor din localităţile judeţului (pietruire, covor asfaltic, tratament bituminos, consolidări ravene etc.)

- în perioada 2008-2012 s-au executat în judeţ lucrări pe o lungime de 513,63km - valoare totală = 125.223.910 lei, din care drumuri comunale 15,35 km cu o valoare de 18.949.854 lei:

- DC63: Int.DN2A-Ţepeş Vodă (6,15km)

- DC224: Int.DC63-Siliştea (5,2km)

- DC61: Siliştea-Seimeni (4km)

 

PROIECTE FINANŢATE PRIN PROGRAME OPERAŢIONALE:

 

Reabilitare şi modernizare de drumuri judeţene, tronsonul DJ228: DN22C (Nazarcea) - DN2A (Ovidiu)

- Finanţare prin PO Regional 2007-2013 - Axa 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, DMI 2.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură:

- lucrare începută în 2009, cu finalizare în august 2012 (valoare proiect  = 52.565.276 lei)

- Obiectiv: reabilitare drumuri pe o lungime de 16,1km şi repararea şi consolidarea unui podul şi a 17 podeţe

     

     

Reabilitare şi modernizare de drumuri în staţiunea Techirghiol

- Finanţare prin PO Regional 2007-2013 - Axa 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, DMI 2.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură:

- lucrare începută în 2009, finalizată în 2011(valoare proiect  = 13.890.471 lei)

- Obiectiv: modernizare reţea de drumuri, reţelele de alimentare cu apă potabilă, de canalizare ape uzate menajeră pe o lungime de 3,861 km şi suplimentarea reţelei cu o staţie de pompare a apelor uzate.

   

   

 

Drum transfrontalier Dobromir-Krushari

- Finanţare prin PO de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria (PO RO-BG) - Axa 1: Accesibilitate - Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, DMI 1.1. Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial:

- lucrare începută în 2010, cu finalizare în 2012 (valoare proiect  = 6.129.383€)

- Obiectiv: execuţia de lucrări de reabilitare/modernizare a 15,82 km de drum transfrontalier între localităţile Dobromir, România şi Krushari, Bulgaria

 

Drum transfrontalier Lipniţa-Kainargea

- Finanţare prin PO de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria (PO RO-BG) - Axa 1: Accesibilitate - Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, DMI 1.1. Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial:

- lucrare începută în 2010, cu finalizare în 2012 (valoare proiect  = 6.080.206€)

- Obiectiv: execuţia de lucrări de reabilitare/modernizare a 17,11 km de drum transfrontalier între localităţile Lipniţa, România şi Kainargea, Bulgaria.

 

PROGRAMUL DE TRANSPORT JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE - program demarat în 2008 în scopul satisfacerii nevoii de transport a locuitorilor judeţului Constanţa şi pentru sporirea siguranţei acestora prin acţiuni cum ar fi:

- monitorizarea respectării graficelor de circulaţie

- impunerea respectării capacităţii de transport a vehiculelor

- cooperarea permanentă cu autorităţile publice locale în vederea asigurării necesităţilor de transport pentru fiecare localitate în parte

- combaterea pirateriei

- modificarea, completarea, actualizarea Programului judeţean de transport în funcţie de solicitările fiecărei primării sau prin analiza Autorităţii Judeţene de Transport prin Hotărâri de Consiliu Judeţean

- eliberarea licenţelor de transport prin curse regulate speciale - în urma solicitărilor operatorilor de transport şi după verificarea dosarelor depuse de aceştia, începând cu 2008 s-au eliberat 143 licenţe de transport (licenţele de traseu se atribuie operatorilor prin hotărâri de Consiliu Judeţean şi au valabilitate de 3 ani)

- înfiinţarea liniei exprese de deservire a Aeroportului Internaţional "Mihail Kogălniceanu" - linie ce funcţionează pe traseul Aeroport - Gara Constanţa

- acordarea de gratuităţi de transport (în cooperare cu societăţile de transport) pentru  unele cazuri sociale