SOCIAL

 

SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT DE LA BUGETUL LOCAL

 

Sprijin financiar pentru ajutorarea persoanelor fizice - pentru:

- Cazurile sociale şi medicale – în valoare de 2.024.321 lei + 1.676.701€ + 107.050$ - pentru 344 cazuri (74 ajutoare sociale + 270 ajutoare medicale)

- 2008 = 299.210 lei + 115.500€ + 85.400$ - pentru 35 cazuri (6 ajutoare sociale + 29 ajutoare medicale)

- 2009 = 219.825 lei + 31.152€ + 7.400$ - pentru 24 cazuri (8 ajutoare sociale + 16 ajutoare medicale)

2010 = 327.707 lei + 129.457€ - pentru 45 cazuri (8 ajutoare sociale + 37 ajutoare medicale)

2011 = 748.681 lei + 969.225€ + 14.250$ - pentru 158 cazuri (31 ajutoare sociale + 127 ajutoare medicale)

2012 = 428.898 lei + 431.367€ - pentru 82 cazuri (21 ajutoare sociale + 61 ajutoare medicale)

 

Asociaţia Veteranilor de Război, Filiala Constanţa - pentru aniversarea "Zilei Veteranilor de Război" şi pentru ajutoare sociale pentru veterani şi urmaşi ai veteranilor de război, bolnavi şi/sau imobilizaţi - fonduri alocate = 70.000 lei (în 2009, 2010 şi 2012)

 

Teledon "Dă o Speranţă” - campanie de strângere de fonduri pentru cazurile cu probleme medicale - emisiune transmisă în direct de Neptun TV (în 11.04.2009, 17.04.2011 şi 06.05.2012)

- bugetul alocat pentru organizarea organizarea campaniilor de strângere de fonduri în 2009, 2011 şi 2012 este de 126.000 lei

- sumele obţinute în urma apelurilor umanitare:

- în 2009: 68.500€ + 53.000 lei - pentru 12 cazuri

- în 2011: 293.996 lei - pentru 6 cazuri

- în 2012: 1.367 + 127.806 lei - pentru 10 cazuri

 

 

 

 

SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

 

Activităţi şi acţiuni anuale ale D.G.A.S.P.C. Constanţa

- Paşte: expoziţie cu produse cu specific tradiţional - realizate de beneficiarii serviciilor oferite de instituţie în sistem primar şi rezidenţial

- Ziua Internaţională a copilului - 1 Iunie: activităţi desfăşurate de copiii din centrele de plasament (desene pe asfalt, întreceri sportive, concursuri de dans etc.)

- Crăciun: expoziţii organizate la  Galeriile Comerciale Tom Constanţa cu obiecte tradiţionale şi decoraţiuni realizate în centrele de plasament cu prilejul sărbătorilor de iarnă

- Tabere:  oferirea de locuri copiilor din centrele de plasament în tabere, pe perioada vacanţelor

 

Alte acţiuni ale D.G.A.S.P.C. Constanţa:

2008:

- acţiune în parteneriat cu Asociaţia Română Anti-SIDA: diseminare legislaţie privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi.

- inaugurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf.Andrei” din loc. Negru Vodă cu finanţare integrală de la Consiliul Judeţean Constanţa.

2009:

- inaugurarea Centrului de Zi pentru Copii cu Autism din Constanţa cu finanţare integrală de la Consiliul Judeţean Constanţa

- inaugurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Armonia” din loc. Negru Vodă cu finanţare integrală de la Consiliul Judeţean Constanţa

- realizarea de reparaţii capitale la CRRNP Techirghiol Corp B cu finanţare de la Guvernul României prin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, conform HGR 1538/2007 şi cofinanţare asigurată de Consiliul Judeţean Constanţa.

2010:

- organizarea unei dezbateri pe tema „Adopţia - Dialog deschis pentru o mai bună înţelegere”

- inaugurarea locuinţelor protejate din comuna Cumpăna în cadrul parteneriatului încheiat între Consiliul Judeţean Constanţa şi fundaţiile irlandeze: Aurelia Trust, Trade Aid, Focus on Romania.

2011:

- organizarea Târgului Mărţişorului unde au fost expuse mărţişoare realizate în centrele de plasament.

DSC01634.jpg

iepuras2

 

PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

 

Dreptul de a fi obişnuit

- Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială, Servicii Sociale – valoare proiect = 218.759€

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 23.01.2007-22.07.2008, parteneriat D.G.A.S.P.C. Constanţa (aplicant) şi Consiliul Judeţean Constanţa

Obiectiv general: crearea  unui serviciu social complex de integrare a adulţilor cu probleme de sănătate pentru includerea în comunitate si reducerea gradului de sărăcie a acestora.

 

Un viitor pentru fiecare

- Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006 Măsuri de incluziune socială – valoare proiect = 103.868€

Proiectul s-a desfăşurat în Centrul de plasament Ovidiu, în perioada 02.05.2008-30.04.2009, parteneriat D.G.A.S.P.C. Constanţa (aplicant) şi Consiliul Judeţean Constanţa

Obiectiv general: promovarea adaptabilităţii şi ocupabilităţii forţei de muncă pe piaţa muncii, cât şi promovarea incluziunii sociale a tinerilor peste 18 ani care se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului.

 

Implica-te! Fii responsabil!

- Finanţat prin PO Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative – POSDCA, Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI 2.1. Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor – valoare proiect = 1.125.576 lei

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 02.12.2009-30.11.2010, parteneriat D.G.A.S.P.C. Constanţa (aplicant) şi Consiliul Judeţean Constanţa

Obiectiv general: Declanşarea procesului de descentralizare, în vederea preluării de către autorităţile locale a competenţelor necesare oferirii de servicii sociale primare şi/sau rezidenţiale.

 

 

Locuinţe protejate destinate persoanelor adulte cu handicap

- Finanţat prin Proiectul privind incluziunea socială – Componenta 1 – Persoane cu dizabilităţi; Sursa de finanţare: BIRD – valoare proiect = 4.724.710 lei

Proiectul a demarat la 09.09.2010 şi este în curs de implementare, parteneriat D.G.A.S.P.C. Constanţa (aplicant) şi Consiliul Judeţean Constanţa

Obiectiv general: diminuarea numărului de persoane cu handicap din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol prin restructurarea centrului şi redirecţionarea resurselor bugetare către serviciul nou înfiinţat - prin crearea serviciului social de tip locuinţă protejată care să asigure o viaţă independentă unui număr de 60 adulţi cu handicap neuropsihic şi locomotor, proveniţi din CRRNP Techirghiol şi din serviciile de protecţie a copilului = construirea a 10 locuinţe protejate (4 în localitatea Topraisar şi 6 în Negru Vodă) cu o capacitate de 6 locuri/locuinţă (conform planului judeţean de restructurare).

 

 

Adăpost de noapte pentru oamenii străzii - Dorobanţi

- Proiectul este în curs de implementare, parteneriat D.G.A.S.P.C. Constanţa (aplicant) şi Consiliul Judeţean Constanţa – valoare proiect = 1.220.468 lei

Obiectiv general: Amenajare, modernizare Adăpost de Noapte pentru Oamenii Străzii - str.Dorobanţi, nr.31, Constanţa (lucrări de reabilitare, extindere şi modernizare a clădirii P+1 – suprafaţă desfăşurată 157,4mp)

 

Reparaţii capitale, extindere şi modernizare la CRRNP Techirghiol Corp B

- Finanţat prin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (HG 1538/2007) – valoare proiect = 8.752.989 lei

Proiectul este în curs de implementare, parteneriat D.G.A.S.P.C. Constanţa (aplicant) şi Consiliul Judeţean Constanţa

Obiectiv general: reparaţii capitale, extindere şi modernizare la CRRNP Techirghiol CORP B

 

Dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgenţă prin extinderea unui modul destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi copilului

- Finanţat prin PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale – valoare proiect = 2.795.024 lei

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 24.12.2009-23.05.2011, parteneriat D.G.A.S.P.C. Constanţa (aplicant) şi Consiliul Judeţean Constanţa

Obiectiv general: dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgenţă prin extinderea unui nou modul, destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi copilului.

 

Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol - Corpul A”

- Finanţat prin PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale – valoare proiect = 3.108.638 lei

Proiect demarat în decembrie 2010, cu finalizare în mai 2012, parteneriat Consiliul Judeţean Constanţa (aplicant) şi D.G.A.S.P.C. Constanţa

Obiectiv general: îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale furnizate la nivelul judeţului Constanţa în sistem rezidenţial prin ridicarea acestora la standarde europene, asigurând acces egal persoanelor cu dizabilităţi la astfel de servicii sociale.

Obiective specifice: reabilitarea şi modernizarea Corpului A al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol şi dotarea cabinetelor de terapie cu aparatură şi echipamente moderne, echiparea sălilor de activităţi şi dormitoarelor.

\\Lin2\public\documente lucru\DEPARTAMENTUL VANZARI\Licitatii\2011\corp A\poze1_09_2011\IMG_1396.JPG

\\Lin2\public\documente lucru\DEPARTAMENTUL VANZARI\Licitatii\2011\corp A\poze1_09_2011\IMG_1395.JPG

\\Lin2\public\documente lucru\DEPARTAMENTUL VANZARI\Licitatii\2011\corp A\poze1_09_2011\IMG_1393.JPG

 

Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol - Corpul C, în vederea înfiinţării unui centru de îngrijire şi asistenţă

- Finanţat prin PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale – valoare proiect = 3.075.543 lei

Proiect demarat în decembrie 2010, cu finalizare în iunie 2012, parteneriat Consiliul Judeţean Constanţa (aplicant) şi D.G.A.S.P.C. Constanţa

Obiectiv general: îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi psihice şi asociate din judeţul Constanţa, în vederea integrării sociale a acestora ca cetăţeni în măsură să-şi controleze singuri viaţa

Obiective specifice: reabilitarea şi modernizarea Corpului C al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol şi dotarea cabinetelor de terapie cu aparatură şi echipamente moderne, echiparea sălilor de activităţi şi dormitoarelor.

\\Lin2\public\documente lucru\DEPARTAMENTUL VANZARI\Licitatii\2011\corp C\POZE 1_09_2011\IMG_1389.JPG \\Lin2\public\documente lucru\DEPARTAMENTUL VANZARI\Licitatii\2011\corp C\POZE 1_09_2011\IMG_1387.JPG \\Lin2\public\documente lucru\DEPARTAMENTUL VANZARI\Licitatii\2011\corp C\POZE 1_09_2011\IMG_1391.JPG

 

Reabilitarea şi dotarea Centrului de Plasament Traian

- Finanţat prin PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale – valoare proiect = 3.634.110 lei

Proiect demarat în februarie 2011, cu finalizare în ianuarie 2013, parteneriat Consiliul Judeţean Constanţa (aplicant) şi D.G.A.S.P.C. Constanţa

Obiectiv: asigurarea unui cadru adecvat de tip familial, pentru găzduirea şi îngrijirea persoanelor aflate în dificultate; realizarea unor spaţii pentru desfăşurarea, atât a activităţilor specifice de reabilitare, cât şi de educaţie socială, respectiv ateliere de lucru, camere de terapie, elemente legate de reconstituirea climatului familial, ergoterapie etc.

 

Locuinţe protejate de tip familial pentru persoane cu handicap - Cumpăna, judeţul Constanţa

- Finanţare de la bugetul local şi din surse atrase de fundaţiile irlandeze Focus on Romania, Aurelia Trust şi Trade Aid – valoare proiect = 1.173.071 lei

- Proiect finalizat în 2010 - în parteneriat Consiliul Judeţean Constanţa şi fundaţiile irlandeze Focus on Romania, Aurelia Trust şi Trade Aid

Obiectiv general: construirea a 4 locuinţe protejate de tip familial pentru persoane cu handicap în comuna Cumpăna, Prelungirea Strada Strajei

Date tehnice:

- suprafaţă teren = 4.019,79 mp

- aria construită /căsuţă = 107mp, aria desfăşurată (cu terase)/căsuţă = 140,40mp.

- căsuţe cu structura de rezistenţă dintr-un schelet de lemn din stâlpi, grinzi, dulapi şi contravântuiri; pereţii sunt executaţi din panouri prefabricate; acoperişul are învelitoare din tablă Lindab cu sisteme de preluare a apelor meteorice

-  căsuţele au centrală termică proprie.