AGRICULTURĂ

 

Programul judeţean „Consumăm produse româneşti” = încurajarea şi sprijinirea producătorilor de legume în spaţii protejate, respectiv solarii, să producă legume sănătoase şi, totodată, să reducă importurile de legume.

La recoltare, 15% din produse sunt distribuite de CJ în cadrul programelor sociale de ajutorare a familiilor nevoiaşe şi centrelor din subordinea DGASPC.

Programul s-a desfăşurat în parteneriat cu consiliile locale ale comunelor judeţului, Camera Agricolă Judeţeană Constanţa, a început în anul 2010 şi va continua până în 2014, bugetul programului fiind de 1.250.000€

Activităţile programului:

- darea în folosinţă gratuită a 2.500 solarii pentru persoane fizice + juridice - cu dotări prin picurare şi plasă protecţie temperaturi ridicate, condiţii în care se pot obţine trei culturi succesive pe an

- repartizarea de răsaduri + substanţe necesare tratamentelor din timpul vegetaţiei (în limita bugetului alocat programului)

- distribuirea a 15% din producţie – în cadrul programelor sociale de ajutorare a familiilor nevoiaşe şi centrelor din subordinea DGASPC

Rezultate:

- până la 01.05.2012: s-au dat în folosinţă 750 solarii şi s-au repartizat 560.000 fire răsaduri (roşii, castraveţi, salată, ardei)

- în 2012 - după 01.05 se vor da în folosinţă 500 solarii

   

   

 

Sǎrbǎtoarea recoltei şi vinului dobrogean = organizarea anuală de manifestări tematice (expoziţii şi spectacole) în municipiul Constanţa şi în judeţ.

Manifestarea este organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa, Fundaţia Fantasio, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa şi Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Constanţa.

La eveniment sunt invitaţi producători şi importatori de maşini agricole, furnizori de input-uri pentru agricultură, societăţi mari producătoare de legume, fructe, lactate, cereale şi alte produse ale culturii mari, producători viticoli, societăţi care industrializează produse agricole, fabrici de ulei, conserve, mezeluri şi alte preparate din carne, societăţi de apicultură, crescători de animale şi păsări, unităţi de alimentaţie publică care produc şi desfac preparate din carne specifice, meşteri populari.

Evenimentul oferă posibilitatea vizitatorilor de a-şi face aprovizionarea de toamnă cu produse româneşti de calitate dar şi prilejul de a-şi petrece după-amiezele într-o atmosferă specifică zilelor recoltei, întreţinută de renumiţi solişti şi ansambluri folclorice.

La fiecare ediţie participă peste 250 de producători de legume, fructe, produse din lapte şi carne, miere etc. şi se înregistrează aprox.100.000 vizitatori.

   

  

   

   

 

Programul judeţean de cercetare şi refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi = stabilirea cadrului general pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul pomicol, în vederea refacerii patrimoniului pomicol (pomi fructiferi) şi prevenirii deşertificării în judeţul Constanţa, prin refacerea plantaţiilor de pomi fructiferi, precum şi înfiinţarea de noi livezi în conformitate cu cerinţele UE.

Programul se desfăşoară în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Constanta, staţiunile de cercetare, instituţiile de învăţământ, cultivatorii privaţi, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice interesate, a început în anul 2010 şi va continua până în 2013, bugetul programului fiind de 1.200.000 lei.

Activităţile programului:

- înfiinţarea de loturi de pomi fructiferi, demonstrative şi cu caracter de cercetare

- studiul pedo-climatic şi socio-economic al zonelor din judeţul Constanta unde urmează a fi înfiinţate loturile demonstrative

- producerea materialului săditor destinat înfiinţării loturilor demonstrative

- înfiinţarea loturilor demonstrative în zonele propice cultivării pomilor fructiferi, etc.

Rezultate: s-au plantat 83.884 pomi fructiferi pe o suprafaţă de 134,21ha + 2.775 trandafiri - repartizaţi în 56 UAT-uri, din care pentru pepinierele Medgidia şi Chirnogeni-Plopeni 3.982 pomi pe o suprafaţă de 6,37ha şi 385 trandafiri.

 

Program judeţean de modernizare a oboarelor tradiţionale din judeţul Constanţa = modernizarea platformelor pe care se desfăşoară comercializarea produselor (mărfuri generale, agro-alimentare, animale) - lucrările vor fi realizate de către R.A.J.D.P.

Pentru a se putea realiza o monitorizare sanitar-veterinară mai eficientă a mişcărilor de animale, CJC a preluat în administrare de la consiliile locale 9 oboare în suprafaţă totală de 7,7 ha (77.046,4mp), detaliate astfel:

- Amzacea: oborul din localitatea Gen. Scărişoreanu (8.420 mp)

- Băneasa: oborul orăşenesc din Băneasa str. Sudului (2.000 mp) şi oborul orăşenesc Băneasa (1.373 mp)

- Cobadin: oborul din Cobadin (4.400 mp)

- Ghindăreşti: oborul din Ghindăreşti (6.500 mp)

- Independenţa: oborul din Independenţa (25.000 mp)

- Negru Vodă: oborul din Negru Vodă (15.000 mp)

- Vulturu: oborul tradiţional de mărfuri generale (1.853,40 mp) şi oborul tradiţional de animale (12.500 mp).

 

Proiect „Înfiinţare grup local Dobrogea Nord”

- Finanţare prin PO Pescuit (POP); Axa 5 - Asistenţa Tehnică, Măsura 5.1. Asistenţa tehnică, Acţiunea 1 - Gestionarea şi punerea în aplicare a programelor Operaţiuni de îmbunătăţire a capacităţii administrative - Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti.

- Proiectul s-a derulat în perioada 08.06.2011-08.03.2012 (valoare proiect  = 158.046 lei)

- Obiectiv: înfiinţarea Grupului Local Dobrogea Nord şi crearea strategiei de dezvoltare locală care să permită identificarea rapidă a investiţiilor şi proiectelor necesare a fi implementate în zona piscicolă căreia se adresează Grupul Local Dobrogea Nord.

 

Grupuri de Acţiune Locale - GAL „Constanţa Sud”, GAL „Constanţa Centru” şi GAL „Constanţa Sud Centru”

În aprilie 2012 Consiliul Judeţean Constanţa a aprobat constituirea Grupurilor de Acţiune Locale „Constanţa Sud”, „Constanţa Centru” şi „Constanţa Sud Centru”, precum şi încheierea Acordurilor de Parteneriat ce stabilesc cadru instituţional şi de colaborare între membrii semnatari, în vederea participării acestora la procesul de selecţie a GAL-urilor pentru accesarea de fonduri comunitare (FEADR).

Grup de Acţiune Locală = parteneriat public-privat încheiat în scopul accesării fondurilor comunitare finanţate prin PNDR 2007-2013, Axa 4 – LEADER, Măsura 4.3.1 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.

CJC în calitate de membru fondator şi preşedinte GAL, va sprijini şi efectua demersurile necesare depunerii dosarelor de candidatură a GAL-urilor pentru selectarea acestora de către Autoritatea de Management a PNDR.

După procesul de selecţie parteneriatele public-private vor deveni oficial Grupuri de Acţiune Locală, conform normelor PNDR 2007-2013 şi a legislaţiei naţionale şi comunitare care reglementează implementarea acestui program.

Suma maximă ce poate fi solicitată de către un potenţial GAL este 2.850.000€ - cheltuielile de funcţionare a structurilor asociative şi de colaborare (a GAL-urilor), dobândirea de competenţe şi animare a teritoriului pot fi de maxim 15% din suma solicitată, fără a depăşi 300.000€.

GAL-urile s-au constituit în funcţie de zona geografică, membrii acestora (autorităţi publice, ONG-uri, SRL-uri, asociaţii, etc...) fiind de pe teritoriul UAT-urilor partenere, după cum urmează:

- GAL „Constanţa Sud”: Negru Vodă, Agigea, Amzacea, Chirnogeni, Comana, Mereni, Pecineaga, Topraisar, (populaţie totală= 31.897 locuitori

- GAL „Constanţa Centru”: Cuza Vodă, Lumina, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Pantelimon, Siliştea, Târguşor, Vulturu (populaţie totală= 34.196 locuitori)

- GAL „Constanţa Sud Centru”: Murfatlar, Adamclisi, Bărăganu, Cerchezu, Cobadin, Deleni, Independenţa (populaţie totală= 31.008 locuitori)