CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 81

privind constatarea incetarii mandatului unui consilier judetean si validarea unui mandat de consilier judetean

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001

Avand in vedere :

In temeiul dispozitiilor art.60, alin.1, lit.”j”, alin.2, art.109 si art.112 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala:

H O T A R A S T E :     

Art.1 – Se constata incetarea mandatului de consilier judetean, ca urmare a decesului, a doamnei Zinca Manole.

Art.2 – Se valideaza mandatul de consilier judetean in Consiliul Judetean Constanta a doamnei Marieta Besu.

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu