CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr.8

privind normele pe venit pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si isi desfasoara activitatea singuri, intr-un punct fix sau ambulant

Consiliul judetean Constanta in sedinta din : 30 ianuarie 2001

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta ;

·         Avizul Comisiei de studii si prognoza economico-sociala,buget-finante, administratia domeniului public ;

·         Raportul Directiei programe prognoza buget finante,

Avand in vedere prevederile art.17, alin.2, din Ordonantei nr.73/1999 privind impozitul pe venit, OMF 1192/1999 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente, OMF 1572/2000 pentru completarea OMF 1192/1999 si art.63 alin.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala.

H O T A R A S T E ;

Art.1 – Se stabilesc normele de venit, in baza carora se pot determina veniturile nete, pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, isi desfasoara activitatea pe cont propriu, singuri, fara salariati sau colaboratori, intr-un punct fix sau ambulant, avand un singur obiect de activitate inscris pe autorizatia de functionare.

Normele sunt stabilite pe categorii de localitati si in conditiile mentionate in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Contribuabilii impusi pe baza normelor de venit vor beneficia de urmatoarele facilitati :

·         reducere cu 50% din norme, pentru contribuabilii care au varsta peste 65 ani femeile, peste 70 ani barbatii si studentii care urmeaza cursuri de zi ;

·         reducerea cu 40% a normelor pentru contribuabilii care desfasoara activitati independente si au alt loc de munca permanent (cu carte de munca) ;

·         reducere cu 30% din norme, pentru contribuabilii care au varsta peste 55 ani femeile si peste 60 ani barbati ;

·         reducerea cu 15% a normelor pentru contribuabilii care desfasoara activitatea pentru care sunt impusi in spatii inchiriate, precum si pentru prestatorii care lucreaza cu materialul clientului ;

Facilitatile se vor acorda, incepand cu luna in care contribuabilii se incadreaza in una din situatiile prevazute mai sus, proportional cu perioada din an ramasa, pe baza cererii si actelor doveditoare depuse de acestia la organul fiscal teritorial. Contribuabilii vor opta numai pentru una din reducerilor de mai sus.

Art.3 – Pentru orasele Negru Voda si Harsova, precum si pentru comunele incadrate in categoria a II-a se va aplica o reducere de 10% a normelor de venit.

Art.4 - Directia coordonare organizare va publica in presa si va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu

ANEXA - Norme de venit 2001

                                                                                                                                  - mii lei-

Nr.

crt.

Denumire activitate

MUNICIPIUL

ORASE

COMUNE

Constanta

Mangalia

Medgidia

Cat I

Cat II

Cat I

Cat II

1

Broderie

23.000

17.000

16.000

15.000

12.870

12.870

11.460

2

Carausie cu mijl.de transport cu tractiune animala

22.000

20.000

20.000

20.000

18.000

16.000

15.000

3

Ceaprazarie si / sau sepcarie

25.000

21.000

20.000

20.000

18.000

15.000

14.000

4

Comert cu plante medicinale

22.000

20.000

20.000

15.000

15.000

12.000

11.460

5

Comert cu produse agro-alimentare

34.320

30.000

30.000

24.000

22.000

20.000

18.600

6

Comert cu imbracaminte, incaltaminte uzata

31.500

28.600

27.000

20.000

19.000

18.000

17.000

7

Comert cu ambalaje din sticla

24.000

22.000

22.000

19.000

18.000

16.000

15.000

8

Comert cu casete audio-video, CD

30.000

25.000

25.000

22.000

20.000

16.000

15.000

9

Comert cu animale si pasari vii

34.320

30.000

30.000

22.000

21.000

20.000

19.000

10

Comert cu lina, piei crude

32.900

27.200

27.200

23.000

22.000

21.000

20.000

11

Comert cu pesti exotici

27.000

25.000

25.000

20.000

18.000

12.000

11.460

12

Confectionare si comercializare incaltaminte

27.200

23.000

23.000

20.000

19.000

12.000

11.460

13

Confectionare flori artificiale si aranjamente florale din flori artificiale

25.700

22.900

22.900

20.000

18.600

12.870

11.460

14

Confectionare si / sau reparatii obiecte de uz casnic

25.000

21.000

21.000

19.000

18.000

17.000

15.732

15

Confectionare, comercializ. si/sau reparare obiecte din lemn, fire textile, material textil, deseuri textile,piele, plastic, ceramica,aluminiu, cupru, sirma, cauciuc, sticla, fibra de sticla

34.320

31.000

31.000

24.000

22.000

20.000

18.000

16

Confectionare si / sau comercializare ob.din hirtie, papura, nuiele, trestie, paie, iasca,foi porumb,ceara, os, sfoara

25.000

23.000

23.000

21.500

20.000

17.160

15.732

17

Confectionare si / sau comercializare garnituri pt. Etansare

24.300

21.000

21.000

20.000

18.000

15.000

13.000

18

Confectionere si / sau comercializare obiecte metalice si mecanica fina

21.500

20.000

20.000

18.600

17.200

12.870

11.460

19

Confectionare si / sau comercializare obiecte din beton, marmura,piatra, precum si teracota, tigla, boltari, caramida,alte materiale de constructii

34.320

30.000

30.000

25.000

25.000

22.000

20.000

20

Confectionare si / sau comercializare hamuri si harnasamente

25.000

22.000

22.000

21.500

21.000

20.000

18.000

21

Confectionare si / sau reparare obiecte din blana si Cojocarie

35.000

32.000

32.000

25.000

23.000

22.000

18.600

22

Confectionare si / sau reparare bijuterii din metale pretioase si nepretioase

40.000

35.000

35.000

30.000

28.000

13.000

12.000

23

Confectionare si / sau comercializare gablonturi martisoare, felicitari

28.600

24.300

24.300

24.000

22.000

12.870

11.460

24

Confectionare si / sau comercializare palarii

30.000

25.000

25.000

20.000

18.000

12.870

11.460

25

Confectionare /sau comercializare rame, incadrari tablouri si oglinzi

24.000

21.000

21.000

20.000

19.000

15.000

13.000

26

Confectionare si/sau rep. articole de marochinarie si de voiaj de orice fel

24.000

21.000

21.000

19.000

18.000

12.870

11.460

27

Confectionareacorduri si sau reparatii instrum. muzicale

25.000

22.000

22.000

20.000

19.000

12.870

11.460

28

Confectionare si / sau comercializare maturi

20.020

18.600

18.600

17.200

17.000

17.000

14.304

29

Confectionare si / sau comercializare,unelte de pescuit

28.000

25.700

25.700

21.000

20.000

12.870

11.460

30

Copiere acte

35.000

32.000

32.000

27.000

24.000

22.884

18.600

31

Corsetarie

25.000

22.900

21.500

18.000

17.000

12.870

11.460

32

Comercializarea ciinilor, pasarilor, ornamentale, broastelor testoase, si a altor animale de companie

28.000

25.700

25.700

20.000

18.000

12.870

11.460

33

Croitorie

35.760

32.000

32.000

26.000

24.000

21.000

18.600

34

Cositorie

26.000

23.000

24.000

21.000

20.000

20.000

17.160

35

Dactilografie si stenografie

25.740

24.000

24.000

20.000

19.000

15.000

13.000

36

Daracit

24.300

21.450

21.450

20.000

20.000

18.000

16.000

37

Debitat material lemnos

35.000

32.900

32.900

28.000

25.000

20.000

18.000

38

Decoratorie in piele

24.300

21.450

21.450

20.000

19.000

12.870

11.460

39

Dogarie

24.300

21.450

21.450

21.000

20.000

18.600

17.160

40

Dresura de animale

25.740

22.900

22.000

17.000

15.000

12.870

11.460

41

Dulgherie

28.000

25.740

25.740

22.900

22.000

20.000

17.160

42

Fantanarie

24.300

21.450

21.450

20.000

20.000

18.600

18.000

43

Fierarie - potcovarie

20.736

20.000

20.000

19.308

18.600

17.880

17.160

44

Fotografiere,fotocopiere,fotoceramica

33.000

31.464

30.000

26.000

24.000

22.000

20.000

45

Gemgerie

28.000

27.000

27.000

25.000

23.000

20.000

18.000

46

Instalare,montare,reparare,inchiriere aparate de masura si control

28.000

27.000

27.000

16.000

15.000

12.870

11.460

47

Inchiriere de cort si / sau vesela

27.000

25.000

24.312

22.452

20.460

20.000

11.460

48

Inchiriere casete audio-video,CD

24.312

23.004

22.860

21.000

20.000

15.000

14.000

48.1

Inchirieri camere in scop turistic(lei/mp) *

2.000

2.000

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

48.2

Inchirieri de terenuri pentru amplasare de corturi, rulote si altele(lei/mp) *

120

120

60

60

60

60

60

49

Intretinere automobile

26.000

25.000

24.312

22.860

21.450

12.870

11.460

49.1

Intermedieri in turism

30.000

30.000

20.000

20.000

18.000

15.000

13.000

50

Lacatuserie

28.000

25.740

25.740

22.860

22.000

17.160

15.732

51

Legare de carti

23.000

22.000

22.000

17.000

16.000

12.870

11.460

52

Organizare de cursuri sportive, de activitati de intretinere si infrumusetare

35.000

30.000

28.000

20.000

19.000

12.870

11.460

53

Organizare de activitati distractive in discoteci, distractii populare si zodiac cu papagal

22.608

25.740

25.000

22.860

22.176

20.028

18.600

54

Panificatie, patiserie, gogoserie, covrigarie, cofetarie

35.000

33.000

33.000

30.000

28.000

21.450

20..028

55

Pictare firme

24.312

21.450

21.000

20.000

19.000

12.870

11.460

56

Pirogravare

24.312

21.450

21.450

20.000

19.000

12.870

11.460

57

Plapumerie

24.312

21.450

21.450

20.000

19.000

17.160

15.732

58

Prelucrare piei

24.312

24.312

24.312

22.900

21.450

20.000

18.000

59

Prelucrare si/sau comercializare de var

21.450

20.000

20.000

18.600

18.600

14.000

13.000

60

Prelucrare si/sau reparare de cazane si caldari

22.000

21.000

21.000

20.000

19.000

17.160

15.732

61

Prelucrare si/sau comercializare floricele de porumb castane,porumb fiert, seminte de floarea soarelui si dovleac, dovleac copt,vata de zahar.bors,boia de ardei

25.000

24.000

23.000

22.000

20.000

12.870

11.460

62

Comercializare flori naturale si aranjamente florale din flori naturale

35.000

34.000

31.000

30.000

28.000

24.312

21.450

63

Producere si/sau comercializare de obiecte de artizanat

27.204

25.740

24.312

24.312

22.884

21.450

20.028

64

Producere si/sau comercializare coloranti si esente alimentare

24.312

21.450

21.450

20.000

19.000

17.160

15.732

64.1

Pescuit si comercializare de peste

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

23.040

23.040

65

Reconditionare piese auto

25.740

24.312

24.312

22.884

21.450

19.308

17.160

66

Reconditionare mobila

27.168

25.740

24.312

24.312

22.884

21.450

18.600

67

Remaiere ciorapi

21.450

18.600

18.600

17.160

17.160

12.876

11.460

68

Reparare brichete,montat supapa si umplere cu gaz

20.000

18.600

18.600

17.160

17.160

12.876

11.460

69

Reparare ceasuri,stilouri, umbrele,ochelari

26.460

21.480

21.480

20.000

19.000

17.160

16.452

70

Reparare aparate foto,radio, TV, calculatoare,obiecte de uz casnic

34.320

32.892

32.892

30.000

28.000

22.884

20.028

71

Reparare masini de scris, cantare

24.312

21.450

21.450

20.000

19.000

12.876

11.460

72

Rep. si intretinere moto-velo

25.000

23.000

23.000

22.000

21.000

18.600

17.160

73

Reparare jocuri si jucarii

22.884

21.450

21.450

18.000

17.000

12.876

11.460

74

Reparare si reconditionare incaltaminte

22.884

21.450

21.450

20.000

19.000

18.000

17.000

75

Reparare si/sau intretinere ascensoare de persoane si de marfuri

27.180

24.312

24.312

20.000

19.000

12.876

11.460

76

Rotarie si/sau executare de caroserii din lemn

25.000

23.000

23.000

22.860

21.450

20.000

18.600

76.1

Recoltare si comercializare stuf

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

17.040

17.004

77

Servicii de batut porumb cu masina

23.000

21.450

21.450

20.000

18.600

18.600

17.160

78

Servicii de afumare carne

24.000

21.450

21.450

20.000

19.000

17.160

15.732

79

Servicii de cantarire

21.450

20.000

25.000

18.600

18.600

17.160

15.732

80

Servicii de sonorizare

24.310

21.450

21.450

20.000

18.600

17.160

15.732

81

Servicii de informatica

57.200

50.000

50.000

30.000

30.000

19.000

18.600

82

Servicii executate de proprietari de cazane pentru fabricat rachiuri naturale

25.740

25.000

25.000

24.312

23.604

21.450

20.028

83

Servicii frigotehnice de emailare precum si cele executate de electricieni auto

33.000

31.000

30.000

30.000

27.000

24.000

22.000

84

Strungarie, frezare alezare

25.000

24.000

24.000

22.884

21.000

18.600

17.160

85

Servicii de incarcat stingatoare

23.000

21.450

21.450

20.000

19.000

12.876

11.460

86

Servicii executate pentru instalatii de apa,gaz canal, electricitate, izolatii la constr.

34.320

32.880

33.000

30.000

28.000

24.000

22.000

87

Servicii de inregistrare pe banda magnetica

25.740

25.000

25.000

22.000

20.000

12.876

11.460

88

Servicii de incarcat sifoane

21.450

20.000

19.308

18.600

17.160

15.732

12.870

89

Servicii de incubare oua

25.000

24.000

24.000

22.000

20.000

18.000

18.000

90

Servicii de executare ipsosarii

25.740

25.000

24.000

21.000

19.000

12.870

11.460

91

Servicii executate de decoratori vitrine

25.740

24.312

22.884

21.000

19.000

12.870

11.460

92

Servicii executate de lustragii

20.000

18.590

18.590

16.000

15.000

12.870

11.460

93

Servicii executate de lustruitori mobila

24.312

21.450

20.736

20.000

18.000

12.870

11.460

94

Servicii de frizerie, coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj

21.450

20.736

20.000

19.308

18.600

15.732

15.000

95

Servicii executate de macelari

21.450

20.000

19.308

18.600

17.880

12.870

11.460

96

Servicii de morarit

24.312

22.884

22.200

21.450

20.000

18.600

17.160

97

Servicii executate de mozaicari, faiantari, parchetari teracotari, zidari, zugravi

35.760

34.320

34.320

32.880

31.440

28.608

25.000

98

Servicii executate de muzicanti

36.000

34.000

33.000

31.560

31.464

28.608

28.608

99

Servicii executate de meditatori

40.000

35.000

35.000

26.000

24.000

20.000

18.000

100

Servicii de plisat, grofat,ajurat,stopeuri

20.000

18.600

18.600

17.880

17.000

12.870

11.460

101

Servicii executate cu pive

21.450

20.000

19.320

18.600

17.160

15.732

12.870

102

Servicii de presare metale la rece,bobinare

24.300

22.860

22.164

21.450

20.000

18.600

17.160

103

Servicii executate de uleinite

25.740

24.300

22.860

22.000

21.000

18.600

17.160

104

Servicii executate de bucatari

21.450

20.004

19.308

18.600

17.880

17.160

16.000

105

Servicii de pompe funebre

27.240

24.312

23.604

22.860

21.450

12.870

11.460

106

Servicii executate de instructori auto

33.000

33.000

33.000

30.000

28.000

27.000

21.450

107

Servicii executate in agricultura manual

25.000

25.000

25.000

20.000

20.000

20.000

18.000

108

Servicii executate in agricultura cu mijloace mecanice

45.000

40.000

40.000

40.000

36.000

35.000

32.000

109

Servicii executate de rectificatori,sculeri,matriteri, sudori,sobari,cosari,machetisti,fierar-betonisti

22.860

21.450

21.450

21.000

20.000

18.600

17.160

110

Servicii executate de topografi

24.310

22.860

22.860

20.000

19.000

12.870

11.460

111

Servicii de spalatorie chimica, curatatorie

40.000

38.000

36.000

30.000

26.000

12.870

11.460

112

Taiere si slefuire piatra

24.310

22.860

22.000

21.450

20.000

12.870

11.460

113

Taiat lemne cu drujba,fierstrau portabil,circular mobil

25.740

24.310

23.640

22.860

21.450

19.308

17.160

114

Tapitare

25.740

24.310

23.640

22.860

21.450

19.308

20.000

115

Tesut covoare,presuri

25.740

24.310

23.640

22.000

21.000

20.000

18.000

116

Tescuire

21.450

20.000

20.000

18.600

17.880

17.160

17.160

117

Tocilare

23.000

22.000

22.000

21.000

20.000

18.600

17.160

118

Toarcere

20.000

20.000

20.000

18.600

17.880

17.160

17.160

119

Taximetrie auto,pentru marfuri si persoane, mai putin cea efectuata cu autoturisme de teren, microbuze, autobuze

27.180

20.736

19.308

17.880

17.160

15.000

14.000

120

Transport cu barca-persoane

24.310

23.000

21.450

20.736

20.000

15.000

14.000

121

Vulcanizare

30.000

27.180

27.180

24.000

22.000

20.000

18.600

122

Vopsire chimica

25.740

27.180

27.180

24.000

22.000

12.870

11.460

123

Vopsire auto

48.624

40.000

40.000

34.320

30.036

23.000

17.880

 

* Venitul net este in lei/mp/an, in functie de suprafata inchiriata. Pentru localitatile situate pe litoral, indiferent de categoria lor (orase, comune, alte localitati) venitul net se va stabilit la nivelul municipiului Constanta, adica 2.000.000 lei /mp/an.

* Venitul net anual se calculeaza proportional cu perioada de fuctionare (ex: pentru sezonul estival norma lunara pe venit se determina prin raportul 2.000.000 /12 din venitul anual, etc.)

Pentru servicii executate in agricultura cu mijloace mecanice– pozitia 108 – norma de venit este propusa pentru fiecare agregat agricol , care executa operatiuni de sine statatoare ( de exemplu tractor cu plug , tractor cu semanatoare , semanatoare ).

Gruparea pe categorii a oraselor si comunelor :