CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 54

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a secretarului Consiliului Judetean Constanta;

·         Raportul Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta;

·         Avizul Comisiei de specialitate pentru sanatate, protectie sociala si agrement;

In temeiul art.2, alin.2 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si ale art.63, alin.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala,  republicata :

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta, dupa cum urmeaza :

PRESEDINTE               Spanoche Mircea          Secretar al Consiliului Judetean Constanta

VICEPRESEDINTE       Bragaru Constantin        Director al Directiei de Munca si Solidaritate Sociala Constanta

INLOCUITOR                Dancea Ana                  Sef Serviciu la Directia de Munca si Solidaritate Sociala Constanta

VICEPRESEDINTE       Vasile Doina                 Director General al Directiei Generale Judetene pentru Protectia

Drepturilor Copilului Constanta

INLOCUITOR                Munteanu Eugenia        Director General Adjunct al Directiei Generale Judetene pentru

Protectia Drepturilor Copilului Constanta

MEMBRI                      Popescu Mirceni Elena  Reprezentant al Directiei de Sanatate Publica a jud.Constanta

                                   Andreescu Aliss            Reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta

                                   Badea Danut                 Reprezentant al Inspectoratului Judetean de Politie Constanta

                                   Cretu Nicolae                Reprezentant al Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoane cu

Handicap Constanta

                                   Matusa Rodica              Reprezentant al Asociatiei „Speranta”

                                   Dragomir Daniela           Specialist in domeniul protectiei copilului

                                   Grigoras Matronica        Specialist in domeniul protectiei copilului

                                   Dragus Enache             Specialist in domeniul protectiei copilului

Art.2 – Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea nr.87/21.11.1999.

Art.3 –  Directia coodonare-organizare va comunica prezenta hotarare tuturor factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor sale.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu