CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 4

privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Constantinescu Emilian

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001

Avand in vedere adresa inregistrata la nr.447/26.01.2001 a Partidului Democratiei Sociale din Romania – Organizatia Judeteana Constanta, precum si raportul Comisiei de validare;

In temeiul dispozitiilor art.17, 62 si 66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :     

Articol unic – Se valideaza mandatul de consilier in Consiliul Judetean Constanta al domnului Constantinescu Emilian.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu