CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 17

privind constituirea Comisiei de organizare a FESTIVALULUI - CONCURS DE MUZICA USOARA MAMAIA 2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 aprilie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Directiei prognoze, buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean

-          Avizul Comisiei pentru activitate stiintifica, invatamant, cultură :

In temeiul dispozitiilor art.63, lit."s" si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba organizarea si desfasurarea FESTIVALULUI - CONCURS DE MUZICA USOARA MAMAIA 2001in perioada 16 19 august la Gradina de vara Mamaia.

Art.2 Se constituie Comisia de organizare a Festivalului, in urmatoarea componenta:

  1. Diane Vancea, vicepresedinte al Consiliului Judetean presedintele comisiei
  2. Gheorghe Halet, consilier judetean secretarul comisiei
  3. Hristu Peftiti director C.J.Constanta
  4. Gheorghe Stanciu director Opera Constanta
  5. Gheorghe Nedelcu, sef serviciu administrative C.J.Constanta
  6. Ioana Dragon, director economic Opera Constanta

Art.3 Comisia coordoneaza intreaga activitate de pregatire si desfasurare a festivalului.

Art.4 Organizarea si desfasurarea festivalului se va face conform regulamentului elaborat de comisia prevazuta la art.2 din prezenta hotarare.

Art.5 Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 20 aprilie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu