CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 13

privind aprobarea obiectivului de investitii “Centrul Cultural – Opera si Teatrul de Balet Constanta” – proiect nr.5/2000 Faza S.F.

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001.

Avand in vedere :

In conformitate cu prevederile art.16, alin.2 si 5 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, precum si ale art.63, alin.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba obiectivul de investitii “Centrul Cultural – Opera si Teatrul de Balet Constanta” – proiect nr.5/2000 Faza S.F. cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala a investitiei (preturi noiembrie 2000), din care :

403.725.630,0 mii lei

- Constructii-montaj:

274.737.374,0 mii lei

Utilaje:

85.834.470,0 mii lei

Dotari:

7.181.591,0 mii lei

Alte cheltuieli:

35.972.195,0 mii lei

- Capacitati :

·         o sala mare de 800 locuri

·         o sala studio de 250 locuri

 

Art.2 – Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu