CALENDARUL PIEŢELOR, TÂRGURILOR ŞI OBOARELOR DIN JUDEŢUL CONSTANŢA

Nr.

crt.

Localitatea/Locaţia

Perioada

Specificul activităţii

Manifestări tradiţionale anuale

1

Municipiul Constanţa

 - Piaţa Unirii

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

-    20 şi 21 octombrie - “Ziua Recoltei”

-    21 mai “Sf.Împăraţi Constantin şi Elena” - Ziua Municipiului Constanţa

 - Piaţa Griviţa

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

 - Piaţa Tic - Tac

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

 - Piaţa Tomis Nord

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

 - Piaţa I.L. Caragiale

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

 - Piaţa N. Filipescu

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

 - Piaţa Autogara Sud

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

 - Piaţa Brotăcei

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

 - Piaţa Abator

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

 - Piaţa Brick

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

 - Piaţa Poarta 6

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

 - Piaţa+Bazar Tomis III

zilnic

comercializare produse agroalimentare, flori, textile, încălţăminte, diverse

 - Piaţa+Bazar Km.4 - 5

zilnic

comercializare produse agroalimentare, flori, textile, încălţăminte, diverse

 - Bazar Ştefăniţă Vodă

zilnic

comercializare produse diverse

 - Bazar Eliberării

zilnic

comercializare produse diverse

 - Târg B - dul A. Vlaicu

zilnic

comercializare legume - fructe

 - Târg B - dul A. Vlaicu

bisăptămânal (sâmbăta şi duminica)

comercializare auto

2

Municipiul Mangalia

 - Piaţa Mercur

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

-    21 octombrie - “Ziua Recoltei”

 - Piaţa Sud

zilnic

comercializare produse agroalimentare şi flori

3

Municipiul Medgidia

 - Piaţa Centrală

zilnic

comercializare produse agroalimentare, textile, încălţăminte şi artizanat

-    02 septembrie - “Ziua Municipiului”

-    30 septembrie - “Zilele Toamnei”

 - Piaţa Nord

zilnic

comercializare produse agroalimentare, textile, încălţăminte şi artizanat

 - Obor

săptămânal (duminica)

 târg animale, cereale, produse agroalimentare, unelte de uz gospodăresc şi agricole, articole harnaşament

4

Oraş Basarabi

 - Piaţa str. N. Titulescu

zilnic

comercializare produse agro-alimentare

-    8 septembrie - Hramul Bisericii “Naşterea Maicii Domnului”

-    August - “Zilele Murfatlarului

-    1 mai - Serbare câmpenească

-    9 mai - “Kureş - lupte tătărăşti”

-    Octombrie - “Ziua Recoltei”

 - Piaţa str. M. Kogălniceanu

zilnic

comercializare produse agro-alimentare

 - Piaţa str. Calea Bucureşti

zilnic

comercializare textile şi încălţăminte

5

Oraş Băneasa

 - Piaţa orăşenească

săptămânal (duminica)

comercializare produse agro-alimentare,  textile şi încălţăminte

-    6 ianuarie - „Boboteza

-    14 octombrie - Hramul Bisericii “Sf.Paraschiva

-    8 noiembrie - Hramul Bisericii “Sf.- ţii Mihail şi Gavril” (sat Negureni)

 - Obor

săptămânal (duminica)

târg de animale şi cereale

6

Oraş Cernavodă

 - Piaţa Unirii

zilnic

comercializare produse agro-alimentare

-    15-19 august - „Zilele oraşului Cernavodă”

-    15-19 august - Expoziţie canină (Stadionul Tineretului)

-    01-15 octombrie - “Zilele Toamnei”

 - Piaţa Faleză

zilnic

comercializare produse agro-alimentare

 - Piaţa Columbia

zilnic

comercializare produse agro-alimentare

 - Târg str. Dacia

01 - 15 octombrie

comercializare produse agro-alimentare, textile, încălţăminte şi artizanat

7

Oraş Eforie

 - Piaţa Eforie Nord

zilnic

comercializare produse agro-alimentare

-    09 aprilie - „Ziua Etniei Rrome

-    10-15 august - “Zilele Oraşului Eforie”

-    01 noiembrie - „Ziua Persoanelor de vârsta a III - a”

-    13 decembrie - „Ziua Etniei Tătare”

 - Piaţa Eforie Sud

zilnic

comercializare produse agro-alimentare

8

Oraş Hârşova

 - Piaţa orăşenească

zilnic

comercializare produse agro-alimentare

-    2 septembrie - „Ziua Recoltei”

9

Oraş Negru Vodă

 - Piaţa orăşenească

zilnic

comercializare produse agro-alimentare

-    06 mai - „Fiii Satului” (sat Vâlcele)

-    03 iunie - „Ziua Oraşului”

-    21 octombrie - „Ziua Recoltei”

10

Oraş Techirghiol

 - Piaţa str. Republicii

zilnic

comercializare produse agro-alimentare

-    05 august - „Ziua Oraşului”

-    07 octombrie - „Ziua Recoltei”

11

Comuna Agigea

 -

 -

 -

-    10 iunie - „Ziua Comunei”

-    17 mai - Hramul Bisericii „Înălţarea Domnului” (sat Lazu)

-    26 octombrie - Hramul Bisericii”Sf.Dumitru

12

Comuna Albeşti

 -

 -

 -

-    21 mai - Hramul Bisericii „Sf.Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Fiii Satului”

-    15 august - Hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” (sat Cotu Văii)

-    08 septembrie - Hramul Bisericii „Naşterea Maicii Domnului” (sat Vârtop)

-    26 octombrie - Hramul Bisericii „Sf.Dumitru" (sat Coroana)

-    08 noiembrie - Hramul Bisericii „Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril” (sat Arsa)

13

Comuna Amzacea

 - Obor Gl. Scărişoreanu

săptămânal (sâmbătă)

comercializare produse agro-alimentare, textile, încălţăminte, târg de vite şi cereale

-    23 aprilie - Hramul Bisericii „Sf.Gheorghe” (sat Gl. Scărişoreanu)

-    26 octombrie - Hramul Bisericii „Sf.Dumitru” (sat Amzacea)

-    06 decembrie - Hramul Bisericii „Sf.Nicolae” (sat Casicea)

14

Comuna 23 August

 -

 -

 -

-    15-23 august - „Zilele Comunei”

Comuna Castelu

 -

 -

 -

-    13 mai - „Întâlnirea fiilor satului" (sat Nisipari)

-    15 august - Hramul Bisericii „Sf.Maria

-    6-7 octombrie - „Ziua Recoltei”

-    5 decembrie - Hramul Bisericii „Sf.Neculai” (sat Nisipari)

15

Comuna Cerchezu

 -

 -

 -

-    21 octombrie - „Ziua Recoltei”

16

Comuna Chirnogeni

 -

 -

 -

-    21 mai - Hramul Bisericii „Sf.Împăraţi Constantin şi Elena” (sat Credinţa)

-    29 septembrie - “Ziua Recoltei” (sat Chirnogeni)

-    26 octombrie - Hramul Bisericii „Sf.Dumitru” (sat Plopeni)

 

17

Comuna Cobadin

 - Târg

săptămânal (duminica)

comercializare produse agro-alimentare, textile, încălţăminte, târg de vite

-    17 mai - „Înălţarea Domnului” - Ziua Eroilor Neamului

18

Comuna Cogealac

 -

 -

 -

-    09 mai - „Ziua Comunei”

19

Comuna Comana

 -

 -

 -

-    26 octombrie - „Ziua Comunei”

20

Comuna Corbu

 -

 -

 -

-    26 mai - „Sărbătoarea Salcâmului”

21

Comuna Crucea

 -

 -

 -

-    13 aprilie - „Izvorul Tămăduirii”

22

Comuna Cumpăna

 - Obor (stadionul comunal)

28 - 30 septembrie

expoziţie şi comercializare agro-alimentare, artizanat, maşini şi utilaje agricole, târg de vite

-    mai - Festivalul de Interpretare Muzică Populară “Dor de cânt românesc”

-    15 august - Hramul Bisericii „Sf.Maria

-    septembrie - Lupte Tătărăşti - „Kureş

-    28-30 septembrie - “Ziua Recoltei”

-    14 octombrie - Hramul Bisericii „Sf.Paraschiva

-    noiembrie - Festivalul Judeţean de Muzică Uşoară “Delfinul de Mare”

-    decembrie - Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă “După datina străbună”

23

Comuna Deleni

 

 

 

 - Obor comunal

săptămânal (sâmbătă)

comercializare produse agro-alimentare, târg de vite şi cereale

-    01 mai - „Serbare câmpenească” (DN3, Km.56)

-    21 mai - Hramul Bisericii „Sf.Împăraţi Constantin şi Elena” (sat Şipote)

-    27 mai - Hramul Bisericii “Pogorârea Sf.Duh - Rusalii” (sat Pietreni)

-    08 septembrie - Hramul “Mânăstirii Deleni” (DN3, Km.56)

-    26 octombrie - Hramul Bisericii “Sf.Dumitru” (Deleni)

-    08 noiembrie - Hramul Bisericii “Sf.- ţii Mihail şi Gavril” (sat Petroşani)

24

Comuna Dumbrăveni

 -

 -

 -

-    01 mai - Serbare câmpenească

25

Comuna Fântânele

 -

 -

 -

-    27 mai - „Ziua Comunei - Rusalii”

26

Comuna Ghindăreşti

 - Piaţă comunală

săptămânal (duminică)

comercializare produse agro-alimentare, târg de vite

-    27 mai - „Ziua Pescarului”

-    02 august - “Ziua Comunei”

27

Comuna Gârliciu

 - Obor

săptămânal (duminică)

comercializare produse agro-alimentare şi cereale

-    06 decembrie - Hramul Bisericii „Sf.Nicolae

28

Comuna Grădina

 -

 -

 -

-    01 mai - „Serbare câmpenească” (Cheile Dobrogei)

29

Comuna Horia

 - Piaţa comunală

săptămânal (sâmbătă)

comercializare produse agro-alimentare şi bazar

-    23 aprilie - Hramul Bisericilor „Sf.Gheorghe” (satele Cloşca şi Tichileşti)

-    26 octombrie - Hramul Bisericii “Sf.Dumitru” (sat Horia)

30

Comuna Independenţa

 - Obor

săptămânal (duminică)

comercializare produse agro-alimentare, textile, încălţăminte, târg de vite

-    01 mai - „Serbare câmpenească”

-    17 mai - Hramul Bisericii „Înălţarea Domnului” şi „Ziua Satului Movila Verde”

-    21 mai - Hramul Bisericii „Sf.Împăraţi Constantin şi Elena” si „Ziua Satului Independenţa”

-    15 august - Hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” şi”Ziua Satului Tufani”

-    26 octombrie - Hramul Bisericii „Sf.Dumitru” şi „Ziua Satului Olteni”

31

Comuna Ion Corvin

 -

 -

 -

-    27 mai - „Rusalii” (Zbor, sat Ion Corvin)

-    26 octombrie - Hramul Bisericii „Sf.Dumitru” (sat Viile)

-    30 noiembrie - Hramul Mânăstirii „Sf.Apostol Andrei”

32

Comuna Istria

 -

 -

 -

-    20 iulie - „Ziua Comunei”

33

Comuna Lipniţa

 -

 -

 -

-    21 mai - Hramul Bisericii „Sf.Împăraţi Constantin şi Elena” (sat Lipniţa)

-    15 august - “Zbor” (sat Coşlugea)

34

Comuna Lumina

 -

 -

 -

-    09 mai - „Ziua Comunei”

35

Comuna Mereni

 -

 -

 -

-    21 mai - Hramul Bisericii” Sf.Împăraţi Constantin şi Elena” (sat Ciobăniţa)

-    27 mai - “Serbare câmpenească” şi “Lupte tătărăşti - Kureş” (sat Osmancea)

-    14 octombrie - Hramul Bisericii „Sf.Cuvioasa Paraschiva” (sat Mereni)

-    08 noiembrie - Hramul Bisericii „Sf.- ţii Mihail şi Gavril” (sat Osmancea)

36

Comuna Mihai Vitezu

 - Piaţă comunală

săptămânal (duminică)

comercializare produse agro-alimentare, textile, încălţăminte, cereale

 -

37

Comuna Mihail Kogălniceanu

 -

 -

 -

-    06 ianuarie - „Boboteaza” (Botezul Cailor)

-    09 mai - “Ziua Comunei”

-    01 octombrie - “Ziua recoltei”

38

Comuna Mircea Vodă

 -

 -

 -

-    21 mai - „Ziua Comunei”

39

Comuna Nicolae Bălcescu

 - Obor

săptămânal (duminică)

târg de animele şi păsări

-    06 ianuarie - „Boboteaza”

-    21 octombrie - “Ziua recoltei”

40

Comuna Oltina

 -

 -

 -

-    09 aprilie - „Ziua Comunei”

41

Comuna Ostrov

 - Piaţă comunală

săptămânal (duminică)

comercializare produse agro-alimentare, textile, încălţăminte

 -

42

Comuna Pantelimon

 -

 -

 -

-    27 iulie - „Sf.Pantelimon, Ziua Satului Pantelimon

-    13 aprilie - „Izvorul Tămăduirii”(sat Runcu)

43

Comuna Pecineaga

 -

 -

 -

-    06 ianuarie - „Boboteaza” - Concurs Hipic

-    23 aprilie - “Ziua Comunei”

44

Comuna Rasova

 -

 -

 -

-    06 decembrie - Hramul Bisericii „Sf.Nicolae

45

Comuna Saraiu

 - Obor

săptămânal (duminică)

comercializare produse agro-alimentare, textile, cereale

 -

46

Comuna Săcele

 -

 -

 -

-    15 august - „Ziua Comunei”

47

Comuna Siliştea

 -

 -

 -

-    17-19 august - „Zilele Siliştei

48

Comuna Topalu

 -

 -

 -

-    29 iunie - Hramul Bisericii „Sf.Petru” (sat Capidava)

-    15 august - Hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

-    octombrie - Festivalul de Muzică Populară “Dan Moisescu

49

Comuna Topraisar

 -

 -

 -

-    21 octombrie - „Ziua Recoltei”

50

Comuna Valu lui Traian

 -

 -

 -

-    01 mai - „Serbare câmpenească” şi „Lupte tătărăşti”

-    12 mai - “Ieşirea oilor la păşunat”

-    07 octombrie - „Ziua Recoltei”

51

Comuna Vulturu

 -

 -

 -

-    07 ianuarie - „Ziua Comunei”

-    08 noiembrie - Hramul Bisericii „Sf.Mihail