ZONA METROPOLITANA CONSTANTA

http://www.zmc.ro

 

 

 

 

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE PENTRU POLUL DE CRESTERE CONSTANTA

REAVIZAT LA DATA DE 21.05.2010

  

PARTEA I AUDIT (COMPREHENSIV) SAU ANALIZA SI EVALUAREA SITUATIEI EXISTENTE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL, AL MEDIULUI SI NIVELULUI DE ECHIPARE TEHNICA SI SOCIALA A POLULUI DE CRESTERE

PARTEA a II-a STRATEGIA DE DEZVOLTARE A POLULUI DE CRESTERE

PARTEA a III-a PROFILUL SPATIAL SI ARII DE INTERVENTIE IN POLUL DE CRESTERE

PARTEA a IV-a PLANUL DE ACTIUNE (PENTRU ETAPA 2009 2015)

PARTEA a V-a MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII PLANULUI INTEGRAT

ANEXE:

Anexa I Declaratii de asumare a P.l.D., semnate de reprezentantii legali ai unitatilor administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara constituita la nivelul Polului National de Crestere Constanta si ai A.D.I. Z.M.C.; Hotararile de Consiliu Local /Consiliu Judetean/ A.D.I. Z.M.C. de aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare

Anexa II Date statistice aferente auditului teritorial

Anexa III - Hotararile de Consiliu Local prin care sunt aprobate strategiile de dezvoltare aferente unitatilor administrativ teritoriale componente ale A.D.I. Z.M.C.

Strategiile de dezvoltare aferente unitatilor administrativ teritoriale componente ale A.D.I. Z.M.C.

Anexa IV - Fise ale localitatilor ce fac parte din Zona Metropolitana Constanta privind identificarea necesitatilor si a proiectelor prioritare

Anexa V - Dezbateri publice in localitatile Zonei Metropolitane Constanta

Rapoarte privind dezbaterile publice ale Strategiei de Dezvoltarea a Polului National de Crestere Constanta in forma ei preliminara

Anexa VI -  Dezbatere publica in municipiul Constanta: Fisa de prezenta; Prezentare MS Power Point; Chestionare de evaluare; Raport privind dezbaterea publica a Strategiei de Dezvoltarea a Polului National de Crestere Constanta

Anexa VII Dezbateri publice in localitatile Zonei Metropolitane Constanta; Rapoarte privind dezbaterile publice a proiectelor prioritare ale localitatilor care fac parte din Zona Metropolitana Constanta

Anexa VIII Prezentare PowerPoint, Comunicate de presa

Anexa IX Proiecte prioritare identificate la nivelul localitatilor ce fac parte din Zona Metropolitana Constanta

Anexa X   Bilant financiar contabil al U.A.T. componente ale A.D.I. Z.M.C.

BIBLIOGRAFIE

RAPORT DE MEDIU pentru PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE

DECIZIA Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

DECLARATIE Administrator Delegat ZONA METROPOLITANA CONSTANTA privind publicarea pe site-ul web al asociatiei

Data ultimei actualizari: 11.10.2011