« Inapoi la harta

Localizat în preajma clădirii administrative a judeţului, parcul arheologic a fost amenajat cu un dublu scop: pe de-o parte el semnalizează prin exponatele montate aici valoarea şi încărcătura arheologică a perimetrului în care a fost amenajat, iar pe de altă parte îşi rezervă dreptul de factor educativ.

Primul element de atracţie este zidul de incintă cu cele două porţi, cărora li se adaugă binecunoscutul „turn al măcelarilor”, apoi harta arheologică a Dobrogei care cuprinde principalele elemente legate de evoluţia teritoriului dintre Dunăre şi Mare, din cele mai vechi timpuri şi până în epoca modernă.

Interiorul parcului este la rândul său amenajat astfel încât să prezinte cât mai multe exponate, specifice diferitelor aspecte ale evoluţiei oraşului în antichitate, dar şi în perioadele imediat următoare.

Pot fi astfel observate elemente de arhitectură: baze de calcar, coloane, capitele, fragmente de cornişă sau de frize, care ne pot contura o idee despre evoluţia arhitecturii tomitane atât în epoca elenistică, cât mai cu seamă în epoca romană;  nu puţine sunt piesele legate de practicarea diverselor meserii: chiupuri (pithoi – vase pentru depozitarea vinului), râşniţe, blocuri de marmură în curs de prelucrare ş.a.

Numeroase sunt şi elementele reprezentative legate de viaţa culturală şi religioasă a oraşului, ilustrate de numărul apreciabil de altare, inscripţii, sarcofage sau bănci ale amfiteatrului, expuse de-a lungul aleilor parcului.