„Originile oraşului Tomis, Constanţa de azi, se amestecă din trecut până în misterele legendelor din antichitatea greacă. Oraşul acesta mitic a luat parte la viaţa eroilor şi zeilor, pe vremea când poezia îmbrăca în minuni, faptele oamenilor”
Ion Adam, Constanţa pitorească, 1907

Date generale proiect

Titlul proiectului: Incursiuni virtuale în istoria antică a Tomisului
Coordonator proiect: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Valoarea proiectului: 43.679 lei
Finanţare nerambursanbilă Administraţia Fondului Cultural Naţional: 38.456 lei
Parteneri: Consiliul Judeţean Constanţa
Perioada de desfăşurare: august – noiembrie 2011

Descrierea proiectului

Aşa după cum remarca în 1907 prozatorul Ion Adam, istoria oraşului Constanţa urcă în timp până în vremea sosirii pe aceste meleaguri a primilor colonişti greci. O scurtă retrospectivă asupra istoriei Constanţei ne dezvăluie astăzi un model de oraş cu o tradiţie culturală impresionantă, atât prin vechimea cât şi prin bogăţia mărturiilor care atestă succesiunea mai multor civilizaţii pe acest teritoriu.

Dispunând de un patrimoniu istoric deosebit de bogat şi valoros, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa şi-a propus ca prin acest proiect să facă cunoscute numeroasele artefacte descoperite pe teritoriul oraşului Constanţa şi în împrejurimi şi să le prezinte, într-o manieră incitantă, atât publicului român, cât şi publicului din întreaga lume.

Pornind de la această idee, proiectul şi-a propus digitizarea celor mai reprezentative piese de patrimoniu cultural local şi crearea unui tur virtual al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, care să permită accesul instant al oricărui vizitator, prin intermediul internetului.

Astfel, în cadrul proiectului "Incursiuni virtuale în istoria antică a Tomisului" s-a realizat un tur virtual al expoziţiei permanente dedicată perioadei antice, completat de o galerie foto a celor mai valoroase exponate din patrimoniul muzeal.

O altă direcţie de derulare a proiectului a vizat realizarea, pe baza consideraţiilor ştiinţifice formulate de specialiştii MINAC, a unor reconstituiri 3D a trei obiective arheologice din Constanţa: Edificiul Roman cu Mozaic, Mormântul Hypogeu de la Zorile, precum şi Zidul de incintă al cetăţii Tomis.

Demersul amintit se înscrie în preocupările tot mai numeroase din spaţiul cultural românesc de a îmbina ştiinţele şi metodele tradiţionale de cercetare cu noile media şi cu tehnologiile avansate, precum Realitatea Virtuală şi Realitatea Îmbunătăţită.

Mergând pe această linie, proiectul „Incursiuni virtuale în istoria antică a Tomisului” şi-a propus crearea unor modele tridimensionale a celor trei edificii istorice amintite, prin folosirea unor tehnologii avansate, de modelare geometrică 3D, respectându-se parametrii indicaţi de personalul de specialitate din cadrul Muzeului.
Produsul final astfel obţinut oferă vizitatorului virtual o perspectivă cât mai corectă şi completă asupra înfăţişării acestor edificii în antichitate, în perioada când funcţionau, iar produsele media complementare (DVD-uri) sunt un instrument educaţional valoros, putând fi folosite şi ca materiale auxiliare în şcoli.

Nu în ultimul rând, rezultatele proiectului, constând în reconstituirea şi transpunerea în format digital a vestigiilor amintite, alături de turul virtual şi galeria foto sunt astăzi accesibile publicului larg din întreaga lume, prin intermediul unei pagini web ataşate site-ului muzeului: www minac.ro

Echipa de proiect:

dr. Gabriel Custurea, director Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa (manager proiect)
drd. Traian Cliante, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa (consultant de specialitate)
dr. Virgil Lungu, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa (consultant de specialitate – voluntar)
drd. Delia Cornea, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa (asistent manager)
Popa Aurelia, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa (expert financiar)
Bogdan Niţescu, Consiliul Judeţean Constanţa (consilier IT, consultant partener)