HOTARARILE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA

--- 2011 ---

 

SEDINTA din 27.01.2011 - hotararile 1-68  ---  Procesul verbal al sedintei

Hot.1

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Ambulatoriu de Specialitate la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala – Eforie Sud”

Hot.2

privind aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare Ambulatoriu de Specialitate la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala – Eforie Sud” si a cheltuielilor legate de proiect

Hot.3

privind aprobarea proiectului “Acces pe piata muncii, consiliere, training si informare continua pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile si dezavantajate social din judetele Tulcea si Constanta” - ACTIIS, a cheltuielilor si Acordului de parteneriat pentru derularea aplicatiei

Hot.4

privind aprobarea proiectului “Sustainability, Mobility, Accessibility in Cross Border Region Constanta – Dobrich –Transport Infrastructure” S.M.A.R.T. si a cheltuielilor pentru derularea aplicatiei

Hot.5

privind darea in folosinta gratuita a unui bun imobil, domeniul public al judetului Constanta si incheierea unui parteneriat pentru realizarea proiectului “Managementul capitalului natural in situl ROSPA0076 Marea Neagra”

Hot.6

privind aprobarea Protocolului de Parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Societatea de Stiinte Matematice din Romania

Hot.7

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil – teren in vederea impaduririi si transmiterea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Hot.8

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil – teren in vederea impaduririi si transmiterea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Hot.9

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil – teren in vederea impaduririi si transmiterea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Hot.10

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Eficientizarea consumului de energie termică – Etapa 1” pentru Regia Autonomă Judeteană de Drumuri si Poduri Constanta, faza S.F.

Hot.11

privind aprobarea Cofinantarii locale si acordul de participare la “Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabilă, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire – beneficiari: unităti administrativ-teritoriale, institutii publice si unităti de cult” pentru proiectul “Eficientizarea consumului de energie termică – Etapa 1” pentru Regia Autonomă Judeteană de Drumuri si Poduri Constanta

Hot.12

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrările de drumuri si poduri pentru anul 2011 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

Hot.13

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a  listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2011

Hot.14

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2011 pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

Hot.15

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, a bugetului de venituri si cheltuieli proprii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, a  organigramei, a statelor de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Hot.16

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a listei de investitii pe anul 2011 a Directiei de Paza a Judetului Constanta

Hot.17

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Judetene Constanta

Hot.18

privind probarea structurii serviciilor specifice si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Constanta

Hot.19 privind suplimentarea aportului de capital social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

Hot.20

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

Hot.21

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Centrul  Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

Hot.22

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Scoala Speciala nr.1

Hot.23

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Scoala Speciala nr.2

Hot.24

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros"

Hot.25

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Scoala Sanatoriala Mangalia

Hot.26

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Scoala Sanatoriala Techirghiol

Hot.27

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

Hot.28

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2011

Hot.29

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2011 pentru Teatrul de Stat Constanta

Hot.30

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2011 pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta

Hot.31

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2011 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Hot.32

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statul de functii pe anul 2011 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Hot.33

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2011 pentru Biblioteca Judeteana “I.N. Roman” Constanta

Hot.34

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2011 pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

Hot.35

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2011 pentru Muzeul de Arta Constanta

Hot.36

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2011 pentru Scoala Populara de Arte si Meserii Constanta

Hot.37

privind alocarea unei sume Fundatiei pentru Promovarea Sportului Constantean

Hot.38

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Constanta

Hot.39

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Volei 2004 Tomis Constanta

Hot.40

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Volei Municipal Tomis Constanta
Hot.41 privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Rugby Club Judetean Farul Constanta
Hot.42 privind transmiterea unui bun imobil, proprietate publică a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Scolii Populare de Arte si Meserii Constanta
Hot.43 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Constanta si Fundatia "Fantasio" Constanta in vederea organizarii Programului de evenimente culturale pe anul 2011
Hot.44

privind acordarea unui ajutor financiar familiei Meregiu Nelu

Hot.45 privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2011
Hot.46 privind alocarea unor fonduri Autoritatii teritoriale de ordine publica, in cadrul Programului "ORLIP - Ordine si Liniste Publica"
Hot.47 privind aprobarea Acordului de asociere intre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta
Hot.48 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Sistem de alimentare cu panouri solare pentru iluminatul interior/exterior la Pavilionul Expozitional Constanta", Faza S.F.
Hot.49 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Sistem geotermal de climatizare pentru Pavilionul Expozitional Constanta", Faza S.F.
Hot.50

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere Unitate de Asistenta Medico-Sociala Agigea - Modul Alzheimer" localitate Agigea, judet Constanta, Faza S.F.

Hot.51 privind acordarea unui ajutor social doamnei Stoica Maria Luminita
Hot.52 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Mihalache Vasile
Hot.53 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Jurubita Stefan
Hot.54 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Doncea Vasilica
Hot.55 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Cristea Emil
Hot.56 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Mic Claudiu
Hot.57 privind acordarea unui ajutor financiar tinerilor Sarpe Vasilica si Sarpe Marian Iustin
Hot.58 privind acordarea unui ajutor social domnului Petcuci Vasile
Hot.59 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Apreutesi Mihaela-Valentina
Hot.60 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dinu Laurentiu
Hot.61 privind acordarea unui ajutor social doamnei Tramudana Adriana
Hot.62

privind alocarea unei sume Directiei Judetene pentru Sport si Tineret a Judetului Constanta pentru sustinerea proiectului judetean "Prezent la sport, absent la doctor"

Hot.63

privind alocarea unei sume pentru promovarea imaginii judetului Constanta

Hot.64 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Mirciu Carmen
Hot.65 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Bujor Valentin
Hot.66 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Zarnescu Mihai
Hot.67 privind acordarea unui ajutor financiar minorului Dariciuc Gheorghe
Hot.68 privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.299/21.10.2010 privind aprobarea Programului "Consumam produse romanesti"

SEDINTA din 22.03.2011 - hotararile 69-122  ---  Procesul verbal al sedintei

Hot.69 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean
Hot.70 privind validarea unui mandat de consilier judetean
Hot.71 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul “Port Turistic de Agrement Capidava”, faza S.F. revizuit
Hot.72 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul “Cetati antice dobrogene – protejare, conservare, punere in valoare”, faza S.F.
Hot.73 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil-teren in vederea impaduririi si transmiterea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta
Hot.74 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil-teren in vederea impaduririi si transmiterea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta
Hot.75 privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al comunei Mircea Voda si predarea acestora catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta
Hot.76 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta
Hot.77 privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa-Canal Constanta”
Hot.78 privind modificarea art.36 alin.2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare, Partea “Dispozitii generale”
Hot.79 privind aprobarea Contractului de realizare a proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta-Ialomita"
Hot.80 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.261/23.08.2010 si a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.357/15.12.2010
Hot.81 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.143/26.05.2010
Hot.82 privind incetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta asupra unor imobile proprietate publica a judetului Constanta si predarea acestora in gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.
Hot.83 privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea anuala a managerilor institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2010
Hot.84 privind aprobarea comisiei pentru evaluarea finala a  managementului de la Scoala Populara de Arte si Meserii Constanta
Hot.85 privind alocarea unei sume pentru organizarea Campaniei de strangere de fonduri “Da o Speranta”
Hot.86 privind aprobarea proiectului de management si a contractului de management pentru Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta
Hot.87 privind aprobarea proiectului de management si a contractului de management pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta
Hot.88 privind schimbarea denumirii Scolii Populare de Arte si Meserii Constanta in Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"
Hot.89 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea
Hot.90 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 21% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2011
Hot.91 privind modificarea si completarea anexelor din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007, modificata si completata
Hot.92 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2010, a raportului administratorului, a aprobarii actualizarii pretului contractului de locatie de gestiune al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.
Hot.93

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

Hot.94

privind acordarea unei sume Filialei Constanta a Asociatiei Veteranilor de Razboi

Hot.95 privind alocarea unei sume Organizatiei Studentilor Basarabeni din Constanta, in vederea organizarii Festivalului “Zilele Basarabiei”
Hot.96 privind alocarea unei sume Ligii Navale Romane
Hot.97 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Sivriu Dumitru
Hot.98 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Zainea Viorel si Daniela
Hot.99 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Popa Dorin si Mariana
Hot.100 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dumitrica Ion pentru minorul Dumitrica Georgian
Hot.101 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pletea Marioara
Hot.102 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Badara Rodica
Hot.103 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Casapu Elena pentru minora Tudor Adriana
Hot.104 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Batariga Nicusor
Hot.105 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Calin Profira
Hot.106 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pirvu Mihaela pentru minorul Pirvu Bogdan Andrei
Hot.107 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2011
Hot.108 privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2011
Hot.109 privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2011 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta
Hot.110 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ionica Marinel
Hot.111 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ciobanu Jan
Hot.112 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Capugiu Eugen
Hot.113 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor imobile
Hot.114 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Popescu Cornel
Hot.115 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Osman Sibel
Hot.116 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Toader Rodica
Hot.117 privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile in domeniul public al judetului Constanta
Hot.118 privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor de interes judetean a unui drum de interes local din judetul Constanta
Hot.119 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Manaila Ana Mihaela pentru minorul Manaila Rares
Hot.120 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Staiculescu Florin
Hot.121 privind constituirea comisiei de evaluare si analiza a riscului nuclear la nivelul judetului Constanta si stabilirea masurilor compensatorii locuitorilor orasului Cernavoda si localitatilor limitrofe
Hot.122 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Bordianu Gheorghe

SEDINTA din 20.05.2011 - hotararile 123-178  ---  Procesul verbal al sedintei

Hot.123 privind acordarea, post-mortem, a titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" doamnei Liliana Lazia
Hot.124 privind desemnarea unui director interimar la Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta
Hot.125 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului dirijor Gheorghe Parnica
Hot.126 privind alocarea unei sume Colegiului National “Mircea cel Batran” Constanta in vederea organizarii concursului de matematica “N.N. Mihaileanu”
Hot.127 privind alocarea unei sume Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Constanta
Hot.128 privind alocarea unei sume pentru organizarea Campaniei "Doneaza o carte pentru elevii din mediul rural"
Hot.129 privind alocarea unei sume Asociatiei Studentilor din Electronica si Telecomunicatii
Hot.130 privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea Proiectului "Equipment to save our lives - ESOL"
Hot.131 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de colaborare–parteneriat incheiat in vederea derularii Proiectului de investitii in turism “Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”
Hot.132 privind aprobarea modificarilor bugetului si a cheltuielilor legate de proiectul "HIPERB – Muzeu al secolului XXI pentru turistii din Constanta"
Hot.133 privind aprobarea modificarilor bugetului si a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitare si modernizare de drumuri judetene, tronsonul DJ 228: DN22C (Nazarcea) - DN2A (Ovidiu)"
Hot.134 privind aprobarea modificarilor bugetului si a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea si modernizarea de drumuri in statiunea Techirghiol"
Hot.135 privind aprobarea modificarilor bugetului si a cheltuielilor legate de proiectul "Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Scoala Speciala nr.1 Constanta"
Hot.136 privind aprobarea modificarilor bugetului si a cheltuielilor legate de proiectul "Extindere Complex Terapeutic – Scoala Speciala nr.2 Constanta"
Hot.137 privind aprobarea modificarilor bugetului si a cheltuielilor legate de proiectul "Extindere Complex Terapeutic Centrul Albatros Constanta"
Hot.138 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a unui bun imobil, domeniu public al judetului Constanta
Hot.139 privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii unui bun imobil, domeniu public al judetului Constanta
Hot.140 privind preluarea unui bun imobil - drum de interes local din domeniul public al comunei Lumina in domeniul public al Judetului Constanta si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes judetean
Hot.141 privind aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare intre unitatile administrativ teritoriale Judetul Constanta, Orasul Navodari, Orasul Ovidiu si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constanta
Hot.142 privind alocarea unei sume Organizatiei "Oceanic Club"
Hot.143 privind alocarea unei sume Parohiei "Buna Vestire" din Navodari
Hot.144 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2011 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Hot.145 privind aprobarea componentei nominale a echipei intersectoriale locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca Constanta
Hot.146 privind aprobarea Criteriilor de selectare a persoanelor care doresc sa devina asistenti maternali profesionisti
Hot.147 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Burghisan Laurentiu-Costel pentru minorul Burghisan Alecsandru Matei
Hot.148 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Postelnicu Lizeta Elena
Hot.149 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Gitu Ricuta pentru minora Gitu Mara
Hot.150 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Damian Andrei Alexandru
Hot.151 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Voicu Cristina pentru minorul Voicu Mihai Adrian
Hot.152 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Danciu Adriana
Hot.153 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Alexandroiu Lucica pentru minora Alexandroiu Elena Alexia Ioana
Hot.154 privind acordarea unui ajutor social domnului Sandu Ionut Ciprian
Hot.155 privind acordarea unui ajutor social domnului Costea Gheorghita
Hot.156 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Cocias Simona
Hot.157 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Directiei de Paza a Judetului Constanta
Hot.158

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 21% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2011

Hot.159 privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2011
Hot.160 privind aprobarea Situatiei financiare anuale, precum si a conturilor de executie evidentiate in afara bugetului local al Consiliului Judetean Constanta intocmite la 31.12.2010
Hot.161 privind achizitionarea de servicii financiare pentru realizarea unor obiective de interes public in judetul Constanta
Hot.162 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta
Hot.163 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Cretu Sorin si Alexandra-Cristina pentru minorul Cretu Robert Mihai
Hot.164 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Parvan Cornelia
Hot.165 rivind acordarea unui ajutor financiar domnului Lazar Marcel
Hot.166 rivind acordarea unui ajutor financiar doamnei Doncea Vasilica
Hot.167 privind alocarea unei sume Asociatiei Judetene de Rugby Constanta
Hot.168 privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2011 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta
Hot.169 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Continuarea variantei de descarcare si fluidizare a traficului din sectorul Medgidia spre sudul litoralului", Faza S.F.
Hot.170 privind transmiterea unor bunuri imobile in administrarea Consiliului Local Navodari
Hot.171 privind insusirea unui bun imobil in domeniul public al judetului Constanta
Hot.172 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Municipalitatea Dobrich pentru derularea Proiectului "SMART", Cod MIS-ETC:114
Hot.173 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al judetului Constanta
Hot.174 privind modificarea anuala a Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2008-2011 aprobat prin HCJ nr.95/2008
Hot.175 privind completarea Hotararilor Consiliului Judetean Constanta nr.299 si nr.300 din data de 21.10.2010
Hot.176 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Muzeul de Arta Constanta
Hot.177 privind preluarea unui bun imobil - drum de interes local din domeniul public al municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes judetean
Hot.178 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Continuarea variantei de descarcare si fluidizare a traficului din sectorul Medgidia spre sudul litoralului - Obiectul: Modernizare drum judetean DJ 381B: DJ 222 - DJ 381 - Centura Sud Municipiul Medgidia, km 0+000 - 5+450", Faza S.F.

SEDINTA din 22.06.2011 - hotararea 179  ---  Procesul verbal al sedintei

Hot.179 privind  aprobarea organizarii referendumului judetean avand tema "Consultarea cetatenilor judetului cu privire la desfiintarea unitatii administrativ teritoriale, Judetul Constanta "

SEDINTA din 28.07.2011 - hotararile 180-232  ---  Procesul verbal al sedintei

Hot.180 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru proiectul „Extindere U.A.M.S. Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer"
Hot.181 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru proiectul „Cresterea atractivitatii turistice a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta”
Hot.182 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru proiectul Modernizarea drumului judetean Ovidiu – Poar Alba (DJ 228 A)”
Hot.183 privind aprobarea Acordurilor de Cooperare intre Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta si Municipiul Constanta – Consiliul Local Municipal Constanta, Municipiul Mangalia Consiliul Local Municipal Mangalia, Orasul Navodari Consiliul Local Navodari, Orasul Eforie Consiliul Local Eforie, Comuna Costinesti Consiliul Local Costinesti si Comuna Limanu Consiliul Local Limanu
Hot.184 privind aprobarea contributiei anuale a Consiliului Judetean Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Hot.185 privind retragerea calitatii de membru a judetului Constanta – Consiliul Judetean Constanta din Adunarea Regiunilor Europei (ARE)
Hot.186 privind retragerea calitatii de membru a judetului Constanta – Consiliul Judetean Constanta din Conferinta Regiunilor Periferice Maritime din Europa (C.R.P.M.) si Comisia Regionala a Balcanilor si a Marii Negre din cadrul C.R.P.M.
Hot.187 privind retragerea calitatii de membru a judetului Constanta – Consiliul Judetean Constanta din Adunarea Regiunilor Europene Viticole (AREV)
Hot.188 privind retragerea calitatii de membru a judetului Constanta – Consiliul Judetean Constanta din Alianta Oraselor Culturale Europene (AVEC)
Hot.189 privind aprobarea propunerii de desfiintare a Spitalului de Ftiziologie Agigea si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta din subordinea Consiliului Judetean Constanta
Hot.190 privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2011 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta
Hot.191 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2011
Hot.192 privind alocarea unei sume Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Litoral – Delta Dunarii in vederea promovarii turismului din judetul Constanta
Hot.193 privind alocarea unui ajutor financiar domnului Constantin Stan
Hot.194 privind alocarea unui ajutor financiar domnului Merla Alexandru Dumitru
Hot.195 privind acordarea unui ajutor social familiei Boboc Vasile si Lacramioara
Hot.196 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Voda Oana pentru minora Voda Cristina Andreea
Hot.197 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Spanu Mihaita
Hot.198 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Oancea Simona Nicoleta
Hot.199 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Done Anica pentru minorul Done Marian Daniel
Hot.200 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Profir Mihaela pentru minora Panainte Cristina-Mihaela
Hot.201 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Schiopu Stanica pentru minorul Schiopu Adrian
Hot.202 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 21% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2011
Hot.203 privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2011
Hot.204 privind aprobarea documentatiei de atribuire in vederea concesionarii unui bun imobil, domeniu public al judetului Constanta
Hot.205 privind aprobarea infiintarii Centrului de Sanatate Multifunctional Baneasa
Hot.206 privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului "Alimentare cu apa a localitatii Dorobantu, comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta"
Hot.207 privind incetarea dreptului de administrare al Teatrului National de Opera si Balet “Oleg Danovski” Constanta asupra imobilului proprietate publica a municipiului Constanta, situat in Constanta, str. Mircea cel Batran nr.102 si predarea acestuia Teatrului de Copii si Tineret Constanta
Hot.208 privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru transmiterea bazei sportive "Hidrotehnica" Constanta din administrarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta
Hot.209 privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Constanta de a stabili nivelul tarifelor de vizitare la institutiile subordonate
Hot.210 privind aprobarea comisiei de concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta
Hot.211 privind aprobarea rezultatului evaluarii finale de la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"
Hot.212 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.
Hot.213 privind aprobarea suplimentarii sumelor alocate de Consiliul Judetean Constanta in vederea implementarii proiectului "Reparatii capitale, extindere si modernizare la C.R.R.N.P. Techirghiol, corpul B"
Hot.214 privind aprobarea suplimentarii sumelor alocate de Consiliul Judetean Constanta pentru obiectivul de investitii "Adapost de Noapte pentru Oamenii Strazii - Dorobanti"
Hot.215 privind alocarea unei sume Fundatiei "Fantasio" Constanta pentru organizarea Programului "Spectacole pentru Copii - Constanta Estival 2011"
Hot.216 privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Universitar Neptun al Universitatii Maritime Constanta - sectia de handbal feminin
Hot.217 privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2008-2011 aprobat prin HCJ nr.95/2008
Hot.218 privind modificarea HCJC nr.50/2008
Hot.219 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Virvarei Corneliu pentru minorul Virvarei Luca Alexandru
Hot.220 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Craciun Dumitru si Livioara
Hot.221 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Hagiu Marioara pentru minora Hagiu Gabriela Mihaela
Hot.222 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Socarici George
Hot.223 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Mitel Anca-Mihaela
Hot.224 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Chirez Moris
Hot.225 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Scurtu Maria
Hot.226 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Doncea Vasilica
Hot.227 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Samata Dimciu
Hot.228 privind alocarea unor fonduri Autoritatii teritoriale de ordine publica, in vederea derularii actiunilor comune intreprinse cu Inspectoratul Judetean de Politie Constanta
Hot.229 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Ascensor exterior Pavilion Expozitional Constanta" Proiect 180/2011, Faza PT+DDE
Hot.230 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil - teren in vederea impaduririi si transmiterea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta
Hot.231 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2011 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta
Hot.232 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Spranceana Ionut, pentru minora Spranceana Daria Georgiana

SEDINTA din 28.08.2011 - hotararea 233  ---  Procesul verbal al sedintei

Hot.233 privind acordarea Trofeului Mamaia 2011

SEDINTA din 20.10.2011 - hotararile 234-311  ---  Procesul verbal al sedintei

Hot.234 privind aprobarea modificarilor bugetului, cheltuielilor si Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat dintre Consiliul Judetean Constanta si Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunarii pentru derularea proiectului „Itinerarii si evenimente inedite in Dobrogea”, Cod SMIS 26513
Hot.235 privind aprobarea documentelor constitutive si statutare ale Asociatiei „Grup Local Dobrogea Nord” in cadrul careia judetul Constanta are calitatea de asociat – membru fondator
Hot.236 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor legate de proiectul „Extindere U.A.M.S. Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer”
Hot.237 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui bun imobil – teren situat in orasul Ovidiu pentru realizarea proiectului „Centrul productiv mestesugaresc pentru sustinerea activitatilor turistice si de agrement Ovidiu”
Hot.238 privind aprobarea contractarii unei linii de finantare pentru proiecte de investitii din fonduri post aderare in valoare de 10.000.000 euro
Hot.239 privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Nicolae Balcescu a obiectivului de investitie „Sistem de alimentare cu apa a satului Dorobantu, comuna Nicoale Balcescu”
Hot.240 privind modificarea componentei comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta
Hot.241 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta
Hot.242 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in procesul de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism initiate sau a caror aprobare revine Consiliului Judetean Constanta, precum si a documentatiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) a caror aprobare revine autoritatilor publice locale unde nu sunt organizate structuri de specialitate in domeniul urbanismului
Hot.243 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Teatrul de Stat Constanta
Hot.244 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei, statului de functii pe anul 2011 si regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”
Hot.245 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2011 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta
Hot.246 privind aprobarea contractului de comodat dintre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Judetean de Politie Constanta
Hot.247 privind alocarea unei sume Inspectoratului Judetean de Politie Constanta in vederea amenajarii unui spatiu pentru depozitarea materialelor arhivistice detinute de Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale Constanta
Hot.248 privind alocarea unei sume Ligii Navale Romane
Hot.249 privind alocarea unei sume Consiliului Local Topalu pentru organizarea Festivalului – concurs de interpretare al cantului, dansului si portului popular “Dan Moisescu”, editia a XVI-a
Hot.250 privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Volei 2004 Tomis Constanta
Hot.251 privind aderarea judetului Constanta - Consiliul Judetean Constanta ca membru asociat (fondator) la Clubul Sportiv "Baschet Club Farul" Constanta
Hot.252 privind alocarea unei sume Clubului Sportiv "Baschet Club Farul" Constanta
Hot.253 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Fundatia “Ambulanta 2000” Constanta
Hot.254 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea
Hot.255 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2011 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Hot.256 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Scoala Speciala nr.2
Hot.257 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, aprobarea organigramei si a statului de functii, pe anul 2011 pentru Scoala Speciala Deficienti Techirghiol
Hot.258 privind alocarea unei sume Asociatiei Veteranilor de Razboi Constanta
Hot.259 privind alocarea unei sume Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta
Hot.260 privind constituirea comisiei paritare conform Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local si abrogarea HCJC nr.50/2008
Hot.261 privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local
Hot.262 privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2008-2011 aprobat prin HCJ nr.95/2008
Hot.263 privind infiintarea unui cabinet de medicina muncii in cadrul Directiei de Paza a Judetului Constanta si modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Paza a Judetului Constanta
Hot.264 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Directiei de Paza a Judetului Constanta
Hot.265 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta
Hot.266 privind aprobarea completarii regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta
Hot.267 privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2011 finantate din bugetul Consiliul Judetean Constanta
Hot.268 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2011
Hot.269 privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Constanta
Hot.270 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Neagu Daniela pentru minorul Neagu Alin Cosmin
Hot.271 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Condurachi Gheorghita
Hot.272 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tudor Steliana
Hot.273 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Toma Mihai
Hot.274 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Gologan Mihai
Hot.275 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Chiper Iulian
Hot.276 privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Tudor Gheorghe Adrian
Hot.277 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Mirciu Carmen si Nicu
Hot.278 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Ion Marius si Cristina pentru minora Ion Andra Georgiana
Hot.279 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Paninopol Viorica
Hot.280 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Visinoia Florentina pentru minora Visinoia Andreea Nicoleta
Hot.281 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dorneanu George Laurentiu
Hot.282 privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Merla Alexandru Dumitru
Hot.283 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Dragu Gianina si Stelian pentru minorul Dragu Constantin Ionut
Hot.284 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ilascu Jenica
Hot.285 privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Jitaru Liviu Mihaita
Hot.286 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Nestor Maria Uta
Hot.287 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Trifu Gigel si Daniela
Hot.288 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Spinu Dumitru Doru
Hot.289 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Brotea Cristina
Hot.290 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Besliu Zoita
Hot.291 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Geambai Maria Mirabela pentru minorul Geambai Denis
Hot.292 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dumitru Georgeta
Hot.293 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Diaconu Viorel Dumitru
Hot.294 privind acordarea unui ajutor financiar domnisoarei Alexa Catalina Tereza
Hot.295 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Pocora Paul Augustin
Hot.296 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Braslasu Cidem Narcis
Hot.297 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Iordan Tudorita
Hot.298 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Naziru Gabriela pentru minorul Naziru Andrei
Hot.299 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Toma Ghita
Hot.300 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 21% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2011
Hot.301 privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2011
Hot.302 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Fratutu Cristina Otilia
Hot.303 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Aldes Tudorita
Hot.304 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ene Vasile
Hot.305 privind acordarea unui ajutor financiar familiei doamnei Corban Elena
Hot.306 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Popa Stelian pentru minorul Popa Cosmin
Hot.307 privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Petre Teodor Dan
Hot.308 privind demararea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica in vederea realizarii investitiei "Imbunatatirea accesului intre E60 si Platforma Industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere"
Hot.309 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Cristescu Corneliu
Hot.310 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Costea Ilie
Hot.311 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Socianu Mirela

SEDINTA din 29.11.2011 - hotararile 312-373  ---  Procesul verbal al sedintei

Hot.312 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor legate de proiectul „Cresterea atractivitatii turistice a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta”
Hot.313 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea drumului judetean DJ 228A Poarta Alba – Ovidiu”
Hot.314 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor legate de proiectul „Centrul de excelenta in turism si servicii Tomis”
Hot.315 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor legate de proiectul „Centrul multifunctional educativ pentru tineret”
Hot.316 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor legate de proiectul „Centrul productiv mestesugaresc pentru sustinerea activitatilor turistice si de agrement Ovidiu”
Hot.317 privind aprobarea proiectului, cheltuielilor legate de proiect si Acordului de Parteneriat intre unitatile administrativ teritoriale Judetul Constanta, Orasul Navodari si Orasul Ovidiu, pentru derularea aplicatiei „Imbunatatirea accesului intre E60 si Platforma industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere”
Hot.318 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Imbunatatirea accesului intre E60 si Platforma industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere”
Hot.319 privind plata cotizatiei aferente calitatii de membru a Judetului Constanta in cadrul Asociatiei „Euroregiunea Marii Negre”
Hot.320 privind aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”
Hot.321 privind alocarea unei sume Organizatiei Studentilor Basarabeni, filiala Constanta
Hot.322 privind preluarea unor imobile, din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. in administrarea Consiliului Judetean Constanta si predarea lor catre consiliile locale respective
Hot.323 privind aprobarea diminuarii capitalului social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.
Hot.324 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.
Hot.325 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Judetean de Politie Constanta
Hot.326 privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2011 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta
Hot.327 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2011
Hot.328 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil – teren in vederea impaduririi si transmiterea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta
Hot.329 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil – teren in vederea impaduririi si transmiterea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta
Hot.330 privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate conform Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local
Hot.331 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta
Hot.332 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" (Scoala Speciala nr.1) - Constanta
Hot.333 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" (Scoala Speciala nr.2) - Constanta
Hot.334 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros”
Hot.335 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta
Hot.336 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Scoala Speciala Deficienti Techirghiol
Hot.337 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Schvarczberger Evy-Anina
Hot.338 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Nadoleanu Maria
Hot.339 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Nicu Nicoleta pentru minora Nicu Roxana Loredana
Hot.340 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Macau Irina
Hot.341 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tivga Rodica pentru minorul Tivga Matei
Hot.342 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Cosma Carmen si Constantin
Hot.343 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Horghidan Florica si Nicusor pentru minorul Horghidan Marius-Marian
Hot.344 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Peltea Zina
Hot.345 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Nita Gheorghe
Hot.346 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Cirstea Marieta pentru minorul Cirstea Dorian Florin
Hot.347 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Lache Virginia pentru minora Lache Andreea Rebeca
Hot.348 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Stoian Florica pentru minorul  Stoian Daniel
Hot.349 privind acordarea unui ajutor financiar domnisoarei Neagu Madalina
Hot.350 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ciobanel Dumitru
Hot.351 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Omer Seit si Omer Maria pentru minora Omer Mirem
Hot.352 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Sivriu Adriana pentru minorul Sivriu Albert
Hot.353 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dumitru Gheorghe
Hot.354 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 21% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2011
Hot.355 privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2011
Hot.356 privind transmiterea unui bun imobil, proprietate publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta
Hot.357 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dumitru Aurelia
Hot.358 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Calin Enus
Hot.359 privind acordarea unor ajutoare financiare familiilor afectate de incendiul din comuna Amzacea
Hot.360 privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Petre Teodor Dan
Hot.361 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Samata Dimciu
Hot.362 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Cristian Mariana si Remus
Hot.363 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ardeleanu Aurel
Hot.364 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Balasanu Mariana
Hot.365 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Carazianu Adrian Laurentiu
Hot.366 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Nistor Gheorghe pentru minorul Nistor Andrei Cristian
Hot.367 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Riciu Viorel si Mihaela pentru minorul Riciu Alexandru Mihai
Hot.368 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Cretu Aurelia
Hot.369 privind rectificarea bugetului de venituri pe anul 2011 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta
Hot.370 privind eliberarea doamnei Adriana Gheorghiu din functia de director interimar la Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta
Hot.371 privind numirea doamnei Cornelia Pariza in functia de director interimar la Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta
Hot.372 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil - teren in vederea impaduririi si transmiterea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta
Hot.373 privind aprobarea achizitionarii de bunuri imobile in regim de locuinte de serviciu

SEDINTA din 24.12.2011 - hotararile 374-428  ---  Procesul verbal al sedintei

Hot.374 privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor legate de proiectul “Centrul multifunctional educativ pentru tineret”
Hot.375 privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Acordul de colaborare-parteneriat incheiat in vederea derularii Proiectului de investitii in turism “Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”
Hot.376 privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa-Canal Constanta”
Hot.377 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”
Hot.378 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Muzeul de Arta Constanta
Hot.379 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta
Hot.380 rivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta
Hot.381 privind utilizarea excedentului aferent anului 2010 in anul 2011 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Hot.382 privind utilizarea excedentului aferent anului 2010 in anul 2011 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta
Hot.383 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 21% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2011
Hot.384 privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2011
Hot.385

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta si de la Teatrul de Stat Constanta

Hot.386 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea
Hot.387 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul” (Scoala Speciala nr.1) - Constanta
Hot.388 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Scoala Speciala Deficienti Techirghiol
Hot.389

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros”

Hot.390 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta
Hot.391 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta
Hot.392 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Hot.393 privind aprobarea organigramei, a statelor de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pe anul 2012 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Hot.394

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2011

Hot.395 privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2011 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta
Hot.396 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2012
Hot.397 privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta
Hot.398 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2012
Hot.399 privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajatilor din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta
Hot.400 privind alocarea unor fonduri Autoritatii teritoriale de ordine publica, in vederea derularii actiunilor comune intreprinse cu Inspectoratul Judetean de Politie Constanta
Hot.401 privind alocarea unei sume Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica in vederea implementarii Programului “Sistem integrat de monitorizare video in vederea sporirii sigurantei cetateanului in judetul Constanta”
Hot.402 privind aprobarea infiintarii “Politiei Calare a Judetului Constanta”
Hot.403 privind acordarea unui ajutor de inmormantare familiei Decu Vasile si Adriana
Hot.404 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Draghici Viorica, pentru minora Draghici Nicoleta Diana
Hot.405 privind aprobarea Programului "Invatam sa patinam" 2011-2012 destinat copiilor scolari din judetul Constanta
Hot.406 privind aprobarea Acordului de servicii medicale si Actul Aditional la Acordul de servicii medicale intre Consiliul Judetean Constanta si Clinica Medicala Anadolu - CMA Anadolu Egitim ve Sosyal Yardin Vakfi Saklik Tesisleri Iktisadi Isletmesi -
Hot.407 privind preluarea investitiei realizata de catre SC RAJA SA Constanta in cadrul Masurii ISPA Constanta "Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta"
Hot.408 privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local
Hot.409 privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2008-2011 aprobat prin HCJ nr.95/2008
Hot.410 privind aprobarea angajamentului Consiliului Judetean Constanta de a mentine destinatia Corpului B din cadrul C.R.R.N.P.Techirghiol, situat in Techirghiol, str.M.Sadoveanu nr.9, judetul Constanta, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data semnarii procesului-verbal de receptie, la finalizarea lucrarilor finantate de M.M.F.P.S.
Hot.411 privind aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Constanta in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania
Hot.412 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Preda Gheorghe
Hot.413

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ene Nicolae

Hot.414

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Becheanu Valeriu-Gabriel

Hot.415 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Nedelea Doinita pentru minora Nedelea Marinela
Hot.416 privind acordarea unui ajutor financiar familiei doamnei Serban Steluta
Hot.417 privind acordarea unui ajutor financiar familiei doamnei Preda Constantina
Hot.418 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Ibraim Maria si Ergian pentru minorul Ibraim Emin
Hot.419 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Constantin Sanda pentru minorele Constantin Florina Iuliana si Constantin Adina Luminita
Hot.420 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Buzila Nicusor
Hot.421 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Axinte Elisabeta Monica
Hot.422 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Sapte Constantin si Nela pentru minora Sapte Ioana Georgiana
Hot.423 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pascovici Ionela Adina pentru minorul Pascovici Denis Mircea Mihai
Hot.424 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Mustafa Timur si Lale pentru minora Ibram Filis
Hot.425 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Nistor Eugen
Hot.426 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Costea Ilie
Hot.427 privind acordarea unui ajutor financiar familiei Iancu Marian si Mariana pentru minorul Iancu Mihai Cristian
Hot.428 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

SEDINTA din 28.12.2011 - hotararea 429  ---  Procesul verbal al sedintei

Hot.429 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din T.V.A. pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2011

Ultima actualizare: 25.01.2012