ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

APROBAT

PRESEDINTE

Constantinescu Nicusor Daniel

 

BIBLIOGRAFIE

 Concurs

  Inspector, clasa I, grad profesional Principal

in cadrul Compartimentului Venituri si Sinteze Bugetare - Serviciul Buget – Directia Generala Economico-Financiara

 

 

1.   Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, actualizata – M.O.nr. 365/29.05.2007;

 

2.       Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata – M.O. nr.123/20.02.2007;

 

3.       Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata - M.O.nr. 525/02.08.2007;

 

4.       Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata – M.O. nr. 410/25.07.2001;

 

5.       HCJC nr. 252 /2012 privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 5 din 07.02.2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007;

 

6.       Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, actualizata - M.O.nr. 927/23.12.2003;

 

7.       Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, actualizata-M.O.nr.513/31.07.2007;

 

8.       Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata - M.O.nr. 618/18.07.2006;

 

 9.   Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata – M.O.nr.454/18.06.2008.

 

DIRECTOR GENERAL,

Taicutu Felicia

 Intocmit,

Circiu Veronica